Головне меню
Головна Підручники Юридична деонтологія Бризгалов І. В. // Юридична деонтологія Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., стереотип. — 48 с — Бібліогр. у кінці лекцій.

Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., стереотип. — 48 с — Бібліогр. у кінці лекцій.

Юридична деонтологія - Бризгалов І. В. // Юридична деонтологія
299

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

І. В. Бризгалов

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

 

Короткий курс лекцій 3-тє видання, стереотипне

 

Київ 2003

 

ББК 67п.я73 Б87

Рецензент В. М. Марчук, д-р юрид. наук

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 30.09.02)

 

Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., стереотип. — 48 с — Бібліогр. у кінці лекцій.

ISBN 966-608-334-5

У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюються предмет і об’єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук; описуються основні юридичні спеціальності, система юридичної діяльності, її поняття та види. Наводяться складові професійної культури юриста.

Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних за-кладів.

ББК 67п.я73

© І. В. Бризгалов, 2000

© І. В. Бризгалов, 2003, стереотип.

© Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-334-5 управління персоналом (МАУП), 2003

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук