Головне меню

1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
105

1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація

Основним джерелом розглядуваної дисципліни є Конституція України — акт, який має найвищу юридичну силу і визначає основні засади державного та громадського життя, суспільного ладу і політики, взаємовідносини особи і держави, основні права, свободи й обов’язки особи, територіальний устрій, порядок створення та структуру органів державної й виконавчої влади. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Закони й інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Якщо закони чи нормативні акти не відповідають нормам Конституції України, то діють норми, закріплені Конституцією України.До джерел розглядуваної дисципліни належать також закони України, що регламентують повноваження судових та правоохоронних органів, їх структуру та принципи діяльності. Закони України мо-жуть бути комплексними й поточними. До комплексних належать закони України, що встановлюють повноваження, структуру, принципи організації та діяльності правоохоронних органів: “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, “Про органи суддівського самоврядування”, “Про Конституційний Суд України”, “Про прокуратуру”, “Про службу безпеки України”, “Про міліцію”, “Про адвокатуру”, “Про нотаріат” та ін. Поточні закони вносять зміни й доповнення в комплексні закони і в подальшому стають їх складовими.Складовою джерел дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” є нормативні акти, що видаються Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України щодо повноважень, організації діяльності та структури деяких правоохоронних органів. Так, Положення про міністерство юстиції України було затверджене Указом Президента України від 30 грудня 1997 р., Указом Президента від 22 квітня 1998 р. було створено Державний департамент України з питань виконання покарань.Норми, що регламентують окремі напрямки діяльності судових та правоохоронних ор

ганів, містять також відомчі нормативні акти, які видаються керівниками правоохоронних міністерств і відомств у вигляді наказів, положень, інструкцій і вказівок. Означені нормативні акти видаються на основі чинних законів у суворій відповідності з ними.Значну роль у діяльності судових та правоохоронних органів відіграють керівні роз’яснення, які видає Пленум Верховного Суду України. Вони оформлюються у вигляді постанов, де роз’яснюються питання належного застосування законодавства, у тому числі щодо регламентації організації та діяльності правоохоронних органів.

Контрольні питання

1. Поняття правоохоронної діяльності.2. Специфічні ознаки правоохоронної діяльності.3. З якою метою здійснюється правоохоронна діяльність?4. Які органи вважаються правоохоронними?5. Що є предметом дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”?6. Основні завдання судових та правоохоронних органів.7. Охарактеризуйте зв’язки дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” з іншими дисциплінами правового характеру.8. Що є основним джерелом розглядуваної дисципліни?9. Охарактеризуйте складові джерел дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук