Головне меню

1.5. Завдання кримінології

Кримінологія - Кримінологія - Іванов Ю. Ф. (Навчальний посібник)
78

1.5. Завдання кримінології

Мета кримінології полягає у виробленні наукових і практич­них рекомендацій, положень та висновків щодо підвищення ефективності запобігання злочинності. Практичні цілі форму­люються, беручи до уваги професійну підготовленість кадрів, їхнє матеріально-технічне, фінансове забезпечення й реальний час щодо проведення відповідних заходів.

Мета та предмет кримінології визначають її завдання.

Основні завдання кримінології:

отримання достовірних даних про елементи, що є пред­метом кримінології;

вивчення об'єктивних і суб'єктивних факторів, які вплива­ють на рівень, структуру, динаміку, характер злочинності, її регіональні особливості;

соціально-кримінологічне дослідження деяких видів зло­чинності для визначення способів боротьби з ними;

вивчення особи злочинця, дослідження механізму вчинення конкретного злочину, класифікація видів злочинних проявів і типів особи злочинця;

розробка наукових рекомендацій щодо усунення чи ней­тралізації явищ, які спричиняють антисоціальну злочинну по­ведінку;

наукова розробка заходів, пов'язаних із виявленням осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, вивчення цих осіб і вжиття дієвих профілактичних заходів упливу на них;

вивчення особи потерпілого від злочинів, взаємозв'язку між жертвою та злочинцем;

визначення основних напрямків і заходів протидії зло­чинності, правове регулювання профілактичної діяльності.

 

< Попередня  

Наступна >
 
Авторизація
Пошук