Головне меню

1.13. Значення кримінології як науки

Кримінологія - Кримінологія - Іванов Ю. Ф. (Навчальний посібник)
95

1.13. Значення кримінології як науки

Кримінологія має як загальнотеоретичний, так і прикладний аспекти. Перший з них полягає у виявленні злочинності як соціально-правового явища та розробці наукових основ його подолання, другий (прикладний) має своїм завданням розробку конкретних заходів, спрямованих на запобігання певним видам злочинності.

У процесі цієї діяльності перед кримінологією постає низка проблем. Проблема - це складне теоретичне чи практичне питання, що вимагає вивчення та вирішення. До актуальних проблем кримінології на сучасному етапі належать основні напрямки боротьби зі злочинністю:

встановлення дієвого бар'єру кримінальному насиллю, забез­печення надійної охорони життя, здоров'я та власності громадян;

підвищення ефективності розкриття злочинів, які станов­лять широкий суспільний резонанс (тероризм, торгівля людь­ми тощо);

профілактика злочинів серед неповнолітніх і молоді;

поліпшення боротьби з корупцією та організованою зло­чинністю;

протидія процесам криміналізації економіки (легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, злочинам у бюджетній, кредитно-банківській сфері тощо);

поліпшення роботи з виявлення та запобігання незакон­ному обігові наркотичних засобів, психотропних речовин, пре­курсорів, зброї та вибухових речовин.

Водночас треба мати на увазі, що кримінологія, як і будь-яка інша наука, не є чимось застиглим, раз і назавжди запрограмо­ваним. У процесі свого розвитку вона, в певних межах, може доповнювати й уточнювати свій предмет дослідження.

 

< Попередня

  Наступна >
 
Авторизація
Пошук