Головне меню

3.8. Структура та характер злочинності

Кримінологія - Кримінологія - Іванов Ю. Ф. (Навчальний посібник)
100

3.8. Структура та характер злочинності

Структура злочинності - це внутрішня, притаманна їй ознака, що розкриває її будову, окремі складові частини в за­гальній їх сукупності за визначений відрізок часу та на ви­значеній території. Від того, яка структура злочинності, залежить і "напрямок головного удару" в боротьбі з нею. Структура ви­разно показує, що таке злочинність у безпосередніх конкретних умовах, яка визначаюча якість цього явища.

Аналізуючи структуру злочинності, необхідно виходити із суті та змісту самого соціального явища; розглядати злочинність у всій її різнобарвності, беручи до уваги той факт, що злочинність пере­буває в постійному русі та зміні, котрі зумовлюють і змінюють деякі аспекти; розкрити зв'язки та зумовленості різних видів структури як між собою, так і з іншими базовими й надбудов­ними суспільними явищами; досліджувати не тільки теоретичну, але й практичну значущість відповідного виду структури, зважаючи на поліпшення боротьби зі злочинністю.

Основним показником структури злочинності є питома вага. Питома вага - це співвідношення частини злочинності до її за­гальної кількості:

ПВ = Зв ? Ззаг х 100%

Зв - кількість злочинів певного виду

Ззаг - загальна кількість зареєстрованих злочинів

Як зазначає відомий російський кримінолог Н. Кузнецова40, основні показники структури злочинності такі:

співвідношення видів злочинів за їхньою класифікацією, поданою в Особливій частині КК;

питома вага найпоширеніших злочинів;

співвідношення видів злочинів за домінантною мотивацій­ною спрямованістю (насильницькі, корисливі, корисливо-насильницькі та необережні);

p>

питома вага злочинності неповнолітніх;

питома вага групової злочинності, а всередині її - органі­зованої;

питома вага рецидиву;

"географія" злочинності, тобто розподіл її за регіонами й типами населених пунктів;

питома вага злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї;

питома вага злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків;

"вуличні" злочини;

транснаціональні злочини.

Характер злочинності зумовлюється кількістю найбільш небезпечних злочинів у структурі злочинності, а також тим, якою є характеристика осіб, які їх скоїли.

Отже, виходячи з наведеного визначення, характер злочин­ності проявляється через її структуру. Тому можна зробити висновок, що характер злочинності є одним з важливих по­казників її структури.

 

40 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. - М., 1969. - С. 29.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук