Головне меню
Головна Підручники Кримінальне право Кримінальне право України: Особлива частина Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

Кримінальне право - Кримінальне право України: Особлива частина
246

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

 

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

 

Підручник

2-е видання, перероблене та доповнене

 

 

За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

Допущено Міністерством освіти

і науки України як підручник

для студентів вищих навчальних закладів

 

 

Київ

Юрінком Інтер

2005

 

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти:

Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор (Інститут держави та права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України); Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, профес

ор (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова)

 

Колектив авторів:

Бажанов М. І. - розділ І, ІІІ (§ 3 і 4), IV, V, XIX; Баулін Ю. В. — розділ ХІV (§ 1, 5); Борисов В. І. — розділ ХІ;

Гавриш С. Б. — розділ ІХ (у співавторстві з Корчевою З. Г.); Дорош Л. В. — розділ ХVІ (§ 1—3, § 4 — у співавторстві з Ярмиш Н. М.); Зінченко І. О. — розділ VІ (§ 1, 5—7); Касинюк В. І. — розділ ХІІ;

Киричко В. М. — розділ VІІІ (у співавторстві з Перепелицею О. І., Тацієм В. Я.); розділ ХХІ;

Корчева З. Г. — розділ ІХ (у співавторстві з Гавришем С. Б.); Кривоченко Л. М. — розділ VІ (§ 2—4); розділ VІІ (§ 1, 2); розділ ХV; Ломако В. А. — розділ ХІІІ;

Панов М. І. — розділ VІІ (§ 3—4); розділ ХVІІ (§ 1, 5); розділ ХХ (у співавторстві з Харитоновим С. О.);

Перепелиця О. І. — розділ VІІІ (у свіавторстві з Киричко В. М., Тацієм В. Я.); Сташис В.В. — розділ ІІІ (§ 1, 2);

Тацій В. Я. — розділ ІІ, розділ VІІІ (у співавторстві з Киричко В. М., Пере­пелицею О. І.); Тихий В. П. — розділ Х; Тютюгін В. І. — розділ ХVІІІ; Устименко В. В. — розділ ХІV (§ 2—4);

Харитонов С. О. — розділ ХVІ (у співавторстві з Пановим М. І.); Ярмиш Н. М. — розділ ХVІ (§ 4 — у співавторстві з Дорош Л. В., § 5—6)

Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

ISBN 966-667-159-Х

У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, прак­тики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацю-вань розглядаються питання Особливої частини кримінального права.

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ви­щих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

ББК 67.9(4УКР)308я73+67.308я73

© Колектив авторів, 2005

ISBN 966-667-1 59-Х © Юрінком Інтер, 2005

 

< Попередня   Наступна >
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Авторизація
Пошук