Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори

Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
173

Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори

У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достро­ково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституці­єю і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (блоку). якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення черго­вих або позачергових виборів.

У разі дострокового припинення повноважень депутата менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень діючого складу відповідної місцевої ради вибори депутата замість того, повноважен­ня якого були достроково припинені (проміжні вибори), за рішенням відповідної ради можуть не проводитися.

Рішення про проведення повторних місцевих виборів приймає територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення виборів або після дня повторного голосування. повторні місцеві вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками вибор­ців, що й чергові місцеві вибори. На повторних місцевих виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчинили дії, вна­слідок яких місцеві вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.

Позачергові місцеві вибори до Верховної ради автономної рес­публіки Крим, місцевої ради, позачергові вибори сільського, селищ­ного, міського голови призначаються Верховною радою України в разі дострокового припинення їх повноважень. позачергові місцеві вибори до Ве

рховної ради автономної республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в поряд­ку і строки, передбачені законом для чергових виборів.

Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною радою України, Верховною радою автономної республіки Крим, обласною, Київською, севастопольською міською радою. перші міс­цеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені законом, з такими особливостями:

а) територіальна виборча комісія утворюється відповідно Вер­ховною радою автономної республіки Крим, обласною, Ки­ївською, севастопольською міською радою;

б) територіальна виборча комісія утворює виборчі округи, а та­кож виборчі дільниці, дільничні виборчі комісії;

в) депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський го­лова у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці обираються на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, місько­го голови і сформування за результатами таких виборів відпо­відної ради у правомочному складі;

г) рішення про утворення нової місцевої ради та загальний склад депутатів новоутвореної місцевої ради приймає відпо­відно Верховна рада автономної республіки Крим, обласна, Київська або севастопольська міська рада у чисельності, ви­значеній законом. рішення про проведення перших місцевих виборів у районах при­ймає Верховна Рада України. Районні територіальні виборчі комісії у таких випадках утворюються Центральною виборчою комісією.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук