Головне меню
Головна Підручники Історія держави і права України Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.2 Іванов В. М. Історія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - Ч. 2. - 2003. - 224 с - Бібліогр.: с 218-221.

Іванов В. М. Історія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - Ч. 2. - 2003. - 224 с - Бібліогр.: с 218-221.

Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.2
349

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

 

В. М. ІВАНОВ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Частина ІІ

Навчальний посібник

 

КИЇВ 2003

ББК 67.2я73 1-20

 

Рецензенти: Р. А. Калюжний, д-р юрид. наук, проф. А. М. Гуз, канд. істор. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол №6 від 30.09.02)

Іванов В. М. Історія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - Ч. 2. - 2003. - 224 с - Бібліогр.: с 218-221.

ISBN 966–608-256–Х

 

У другій частині посібника висвітлено процеси державно-правового роз-витку України від Лютневої (1917 р.) революції у Петрограді до сьогодення; розглянуто нетривалий, але насичений подіями час, коли на новому виткові історії відродилася Українська національна держава (1917-1920 pp.). Зробле-но історико-правовий аналіз складного й суперечливого шляху Радянської України, здійснено спробу систематизовано розглянути державно-правовий розвиток України після 1991 року.

Посібник розроблений на кафедрі історії та теорії держави і права ім. кн. Володимира Великого МАУП відповідно до навчальної програми з дисципліни “Історія держави і права України”.

Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для широ-кого загалу читачів, які цікавляться питаннями історії державно-правового

розвитку України.

 

ББК67.2я73

© В. М. Іванов, 2003

© Міжрегіональна Академія управління

ISBN 966–608-256–X персоналом (МАУП), 2003

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук