Головне меню

ВСТУП

Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.2
42

ВСТУП

У першій частині курсу “Історії держави і права України” здійснено спробу розглянути проблеми державо- і правотворення України від глибокої давнини до лютого 1917 p., проаналізовано законо­мірності виникнення, розвитку та занепаду давньоруської, литов­сько-руської, військово-демократичної (козацької), гетьманської форм української державності та чинних правових систем.

Друга частина курсу “Історії держави і права України” - логіч­не продовження першої і має на меті розглянути подальший процес державно-правового розвитку України. Зокрема період після Лютневої (1917 р.) революції у Петрограді до сьогодення.

Висвітлюється нетривалий, але насичений подіями час, коли на новому виткові історії, в 1917-1920 pp. відродилася Українська національна держава. Державо- і правотворча діяльність Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, Західноукраїнської Народної Республіки подана з урахуванням як здобутків, так і втрат.

Значний за обсягом науковий матеріал присвячено історико-правовому аналізові складного й суперечливого шляху Радянської України. Набуті внаслідок соціальної революції атрибути української державності поєднувалися з делегуванням переважної більшості владних повноважень Союзові РСР. Відтак однопартійна більшовицька державно-правова система, зруйнувавши залишки демократії, призвела до встановлення тоталітарного режиму. В умовах партійної монопо­лії на владу, попри проголошену й закріплену конституціями суверенність, посилювались унітаристські тенденції в державному будівництві. У складі СРСР Україна залишалась економічно й політично залежною від союзного центру. Радянське право пройшло певний еволюційний шлях від правового нігілізму та революційної правосвідомості до кодифікацій законодавства, створення Зводу законів СРСР і УРСР. Проте чіткі правові форми й від

носно висока юридична техніка часто співіснували з юридичною догмою та політичним цинізмом.

У посібнику здійснено також спробу систематизовано розглянути державно-правовий розвиток України після 1991 року. Висвітлено закономірності державного будівництва в пострадянський період; характеризується конституційний процес, наслідком якого стало прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України; досліджуються проблеми розбудови соціальної, правової держави в Україні; аналі­зується хід судової реформи, реформування правової системи й розвитку галузевого законодавства.

Сподіваємось, що книга допоможе читачеві з’ясувати складні й суперечливі проблеми історії держави і права України XX - початку XXI століть, сприятиме правовому, патріотичному та демократичному вихованню студентів і молоді, формуванню у них націо­нальної свідомості, правової культури, розуміння значення держав­но-правових інститутів у житті суспільства.

Автор висловлює щиру вдячність усім, хто причетний до цього видання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук