Головне меню

Зміст

Екологічне право - Екологічне право
42

Зміст

Вступ

Загальна частина

Розділ 1. Предмет, система та джерела екологічного права України

§ 1.1. Об'єктивна необхідність взаємодії суспільства і природи

§ 1.2. Предмет і поняття екологічного права

§ 1.3. Основні принципи і завдання екологічного права

§ 1.4. Система курсу екологічного права та його місце серед інших галузей права

§ 1.5. Джерела екологічного права

§ Г.6. Значення вивчення екологічного права для працівників органів внутрішніх справ

Розділ 2. Пріоритети екологічного права України

§ 2.1. Гарантії екологічної безпеки в Україні

§ 2.2. Охорона екологічних прав та інтересів громадян України

§ 2.3. Всебічне сприяння екологізації суспільства

Розділ 3. Правове забезпечення раціонального природокористування в Україні

§ 3.1. Раціональне природокористування як різновид екологічних відносин

§ 3.2. Законодавчі засади раціонального природокористування

§ 3.3. Зміцнення законності в галузі природокористування

§ 3.4. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні раціонального природокористування

Розділ 4. Правові форми охорони навколишнього природного середовища в Україні

§ 4.1. Охорона навколишнього природного середовища — провідна функція екологічного права

§ 4.2. Гуманізація охорони навколи

шнього природного середовища

§ 4.3. Профілактика екологічних правопорушень

§ 4.4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

§ 4.5. Охорона навколишнього природного середовища в діяльності органів внутрішніх справ

Розділ 5. Державне управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища в Україні.

§ 5.1. Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища

§ 5.2. Органи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища та їх компетенція

§ 5.3. Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення управління у сфері екології

Розділ 6. Механізм реалізації екологічного права

§ 6.1. Реалізація екологічного права — вирішальний етап у розвитку екологічних правовідносин

§ 6.2. Економічний механізм реалізації екологічного права

§ 6.3. Юридичні заходи щодо забезпечення реалізації екологічного права

§ 6.4. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні реалізації екологічного права.

Особлива частина

Розділ 7. Правова охорона земель в Україні

§ 7.1. Земля як об'єкт правової охорони

§ 7.2. Поняття і значення правової охорони земель

§ 7.3. Організаційно-правові заходи охорони земель

§ 7.4. Відповідальність за порушення земельного законодавства

§ 7.5. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони земель

Розділ 8. Правова охорона вод в Україні

§ 8.1. Вода як об'єкт охорони

§ 8.2. Правові форми охорони вод

§ 8.3. Відповідальність за порушення водного законодавства

§ 8.4. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні охорони вод

Розділ 9. Правова охорона лісів в Україні

§ 9.1. Ліс як об'єкт правової охорони

§ 9.2. Організаційно-правові заходи щодо охорони лісів

§ 9.3. Відповідальність за порушення лісового законодавства

§ 9.4. Забезпечення органами внутрішніх справ додержання правил охорони лісів

Розділ 10. Правова охорона тваринного світу в Україні

§ 10.1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони

§ 10.2. Організаційно-правові заходи щодо охорони тваринного світу

§ 70.3. Відповідальність за порушення законодавства щодо охорони тваринного світу

§ 10.4. Участь органів внутрішніх справ в охороні тваринного світу

Розділ 11. Правова охорона атмосферного повітря в Україні.

§ 11.1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони

§ 11.2. Організаційно-правові заходи щодо охорони атмосферного повітря

§ 11.3. Відповідальність за порушення у сфері охорони атмосферного повітря

§ 11.4. Заходи органів внутрішніх справ щодо забезпечення охорони атмосферного повітря

Розділ 12. Правова охорона надр в Україні

§ 12.1. Надра як об'єкт правової охорони

§ 12.2. Поняття і зміст правової охорони надр

§ 12.3. Відповідальність за порушення законодавства про надра

§ 12.4. Участь органів внутрішніх справ в охороні надр

Розділ 13. Правова охорона природно-заповідного фонду України

§ 13.1. Природно-заповідний фонд України як об'єкт правової охорони

§ 13.2. Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду України

§ 13.3. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України

§ 13.4. Охорона природно-заповідного фонду України в діяльності органів внутрішніх справ

Розділ 14. Правова охорона навколишнього природного середовища у виробничій та культурно-побутовій сферах

§ 14.1. Правова охорона природного середовища в промисловості й на транспорті

§ 14.2. Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві

§ 14.3. Правова охорона навколишнього природного середовища в містах та інших населених пунктах

§ 14.4. Роль органів внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища у виробничій та побутовій сферах

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук