Головне меню
Головна Підручники Адміністративне право Адміністративне право України Адміністративно – правовий статус Кабінету Міністрів України.

Адміністративно – правовий статус Кабінету Міністрів України.

Адміністративне право - Адміністративне право України

9. Адміністративно – правовий статус Кабінету Міністрів України.

КМУ – це вищий орган виконавчої влади в системі органів виконавчої влади України. Кабінет  Міністрів  України   здійснює   виконавчу   владу безпосередньо   та  через  міністерства,  інші  центральні  органи виконавчої влади,  Раду міністрів Автономної  Республіки  Крим  та місцеві державні адміністрації,  спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Він відповідальний перед Президентом та підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:

1) забезпечення   державного   суверенітету   та  економічної самостійності  України,  здійснення  внутрішньої   та   зовнішньої політики держави,  виконання Конституції та законів України, актів Президента України;

2) вжиття заходів до забезпечення прав  і  свобод  людини  та громадянина,   створення   сприятливих   умов   для   вільного   і гармонійного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної і  податкової  політики;  політики  у  сферах  праці та зайнятості населення,  соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури,     охорони     природи,     екологічної    безпеки    і природокористування;

4) розроблення   і   виконання   загальнодержавних    программ економічного,   науково-технічного,   соціального  

і  культурного розвитку;

5) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення  управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

6) здійснення заходів щодо забезпечення  обороноздатності  та національної  безпеки України,  громадського порядку,  боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

7) організація       і        забезпечення        провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

8) спрямування  та координація діяльності міністерств,  інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.

КМУ складає свої повноваження перед новообраною Верховною радою.

До його складу входять Прем’єр – міністр України, перший віце – прем’єр міністр, три віце – прем’єр міністри, міністри.

Прем’єр – міністр призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України, а персональний склад КМУ призначається Президентом за  поданням Прем’єр – міністра.

Міністр  оборони  України  і  Міністр  закордонних справ України  призначаються  на  посаду  Верховною  Радою  України   за поданням  Президента  України,  яке  вноситься  не  пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання пропозиції коаліції депутатських фракцій  у  Верховній  Раді  України  щодо  кандидатури  на посаду Прем'єр-міністра України. Пропозиції  щодо  кандидатур  для  призначення  на  посади членів  Кабінету  Міністрів  України вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній  Раді  України.  Подання  про  призначення  на посаду  Міністра  оборони  України  і  Міністра  закордонних справ України вносить Президент  України.  Подання  про  призначення  на посаду   інших   членів   Кабінету   Міністрів   України   вносить Прем'єр-міністр України.

Роботою КМУ керує Прем’єр – міністр. Він спрямовує її на виконання Програми діяльності КМУ, яка схвалена ВРУ. Прем’єр – міністр входить з поданням  до ПУ про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання цих органів.

Прем’єр – міністр, інші члени КМУ мають право заявити ПУ про свою відставку. Відставка Прем’єр – міністра  має наслідком відставку всього  складу КМУ. Такі ж наслідки має прийняття  ВРУ резолюції  щодо недовіри КМУ.

КМУ відставку якого прийнято ПУ, За його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КМУ, але не  довше ніж 60 днів.  Прем’єр – міністр зобов’язаний подати ПУ  заяву про відставку КМУ за рішенням ПУ чи у зв’язку  з прийняттям ВРУ резолюції щодо недовіри.

Діяльність КМУ, як вищого органу в системи виконавчої влади, забезпечує секретаріат. Секретаріат – це постійно діючий орган, основними завданнями якого є організаційне, експертно – аналітичне, правове, інформаційне, матеріально – технічне та інше забезпечення діяльності КМУ.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук