Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору

Кодекс законів про працю - Глава ІІІ (ст.21-49)
107

Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

(Кодекс доповнено статтею 24' згідно із Законом № 1356-XIV від 24.12.99)

1.  Реєстрація трудового договору між працівником і фізичною особою проводиться відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 250 від 8 червня 2001 р. Реєстрації підлягають трудові договори фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників та фізичних осіб для виконання роботи, пов'язаної з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

2.  Укладений у письмовій формі трудовий договір фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

3.  При реєстрации трудового договору фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників — подає паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код.

Фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, подає паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код.

4.  Працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, при реєстрації трудового договору подає паспорт, трудову книжку, довідку відповідної державної податкової

адміністрації про ідентифікаційний код.

5.  Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою трудового договору реєструє його в книзі реєстрації трудових договорів. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації. На всіх примірниках трудового договору робиться відмітка про його реєстрацію.

6.  У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідну статтю КЗпП, про що сторони повідомляють державну службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір.

Одержавши таке повідомлення, відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох днів повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться відмітка у книзі реєстрації трудових договорів.

7. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести запис до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук