Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІІІ (ст.21-49) Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

Кодекс законів про працю - Глава ІІІ (ст.21-49)
198

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

(Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 374/97-ВР від 19.06.97)

1. Порядок прийняття на роботу визначається Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку, розділ II яких має назву «Порядок прийняття та звільнення з роботи». Відповідно до Типових правил власник або уповноважений ним орган зобов'язаний при прийомі на роботу зажадати від особи, яка поступає на роботу, подання трудової книжки, а якщо ця особа поступає на роботу вперше, — довідки будинкоуправління (ЖЕК) або сільської ради про останнє заняття; пред'явлення паспорта як документа, шо посвідчує особу громадянина.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Прикордонних військ України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних сил держав — учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

Звільнені з місць відбування кримінального покарання зобов'язані пред'явити довідку про звільнення.

Прийняття на роботу без пред'явлення цих документів не допускається.

При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, власник або уповноважений ним орган вправі зажадати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про одержання освіти або професійної підготовки.

2.  Частиною 4 ст. 15 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. заборо

няється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

3.  При формуванні педагогічного персоналу вищих навчальних закладів вимагається подання документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій.

4.  Вимоги від осіб, які поступають на роботу, численних довідок з попереднього місця роботи, про розмір одержуваної заробітної плати, сімейний стан, наявність житлової площі, характеристики тощо, на практиці називають «канцелярсько-бюрократичними перекрученнями при оформленні трудящих на роботу».

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук