НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Інше - ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
292
АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Відділення екологічного, господарського і аграрного права

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

За загальною редакцією В. К. Мамутова

Київ

ББК 67.9(4УКР)304 Н34Науково-практичний коментар ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИУ книзі дається роз'яснення прийнятого 16 січня 2003 р. Господарського кодексу Укра¬їни, що набрав чинності з 1 січня 2004 р. Офіційний текст Кодексу та інших нормативно-правових актів наводиться станом на 1 січня 2004 р.

Для працівників народного господарства, юрисконсультів, суддів, прокурорів, адвокатів, дослідників та викладачів права, студентів вищих юридичних навчальних закладів.Редакційна колегія:Г.Л. Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов (голова редколегії), І.Г. Побірчен-ко, Д.М. Притика, В.В. Хахулін, Ю.С. Шемшученко, В.С. Щербина, О.І. Ющик.Рецензенти:доктор юридичних наук професор А.Г. Бобкова, зав. кафедрою господарського права До¬нецького національного університету;доктор економічних наук В.Н. Василенко, заст. директора Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України.Спеціальний редактор В.С. КовальськийЗа станом законодавства України на І січня 2004 рокуISBN 966-667-140-9© Кол. авторів, 2004© Юрінком Інтер, 2004

 
Авторизація
Пошук