Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

Загальна частина - Про кодекс
439

Академія правових наук України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Науково-практичний коментар

 

 

За загальною редакцією

Академія Академії правових наук України, професора

В.В.Сташиса

 

Академіка Національної академії наук України, академіка Академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора

В.Я.Тація

 

 

Видавничий дім

Київ 2003

УДК 343.214

ББК 67.9 (4УКР)308 К82

Авторський колектив:

Баулін Ю. В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України; Борисов В. І., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України; Гавриш С. Б., доктор юридичних наук, професор; Гізімчук С. В., кандидат юридичних наук, доцент; Гуторова Н. О., доктор юридичних наук; Дорош Л. В., кандидат юридичних наук, доцент; Зінченко І. О., кандидат юридичних наук, доцент; Касинюк В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Киричко В. М., кандидат юридичних наук, доцент; Кривоченко Л. М., професор; Кураш Я. М., кандидат юридичних наук, доцент; Лемешко О. М., кандидат юридичних наук, доцент; Ломако В. А., професор; Орловський Р. С., кандидат юридичних на

ук, доцент: Панов М. І., доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України; Перепелиця О. І., кандидат юридичних наук, доцент; Пономаренко Ю. А., кандидат юридичних наук, доцент; Самощенко І. В., кандидат юридичних наук, доцент; Сташис В. В., професор, академік Академії правових наук України; Тарасенко А. В., кандидат юридичних наук, доцент; Тацій В. Я., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України; Тихий В. П., доктор юридичних наук, професор, члеи-кореснондент Академії правових наук України; Тютюгін В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Устименко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Харитонов С. О., кандидат юридичних наук, доцент; Шевченко Є. В., кандидат юридичних наук.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар /  Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

ISВN 966-313-048-2

Пропонований коментар підготовлено викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У ньому на основі сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України і набрали чинності до 1 жовтня 2003 р., а також прийняті на цей час постанови Пленуму Верховного Суду України.

Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, інших правоохоронних органів, ад­вокатів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів. Стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями кримінально-нравової охорони людини, суспільства, держави.

ББК 67.9 (4УКР)308

ІSВМ 966-313-048-2 © Колектив авторів, 2003

© Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук