Головна Науково-практичні коментарі Цивільний процесуальний кодекс

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар.

Інше - Цивільний процесуальний кодекс України
159

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар.

 

Автор коментаря

B.I. Тертишніков,

член-кореспондент Академії правових наук України, професор

 

Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576с. ISBN 966-8184-48-3

У десятому виданні науково-практичного коментаря на підставі наукового аналізу норм цивільного процесуального права, з урахуванням останніх його змін, Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, урядових постанов та матеріалів судової практики коментуються статті нового ЦПК України. В цій книзі роз'яснюються питання цивільної юрисдикції, порядку відкриття справи, її підготовки і розгляду, а також апеляційного і касаційного переглядів судових рішень. Автор аналізує деякі ускладнення, які можуть виникнути у правозастосовників, пропонує варіанти вирішення цих проблем та можливі напрямки подолання певних неузгодженостей між окремими нормами нового ЦПК.До коментарю додані деякі необхідні для судочинства закони, рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України.Коментар розрахований на працівників суду і правоохоронних органів, юрисконсультів, адвокатів, викладачів і студентів вищих юридичних закладів, а також на широке коло читачів.Перше видання коментаря здійснене у 1996 році. Автор щиро вдячний своїм читачам, яким став у нагоді 55-тисячний тираж попередніх видань. Автор також завдячує професору Московської юридичної академії Олександру Тимофійовичу Боннєру за рецензію і доброзичливі зауваження, що допомогли йому в підготовці цієї книги.ББК 67.9(4 УКР)304ISBN 966-8184-48-3 © Тертишніков В.І., 2007© Видавець СПД ФО Вапн

ярчук Н.М., оформлення, 2006

 
Авторизація
Пошук