Стаття 407. Засади концесійної діяльності

Розділ VIII (ст.401-418) - Глава 40 (ст.406-410)
107

Стаття 407. Засади концесійної діяльності

1. Концесійна діяльність в Україні базується на таких засадах: поєднання державного регулювання концесійної діяльності та здійснення її на під­ставі концесійного договору; вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі; комплексне та оплатне використання об'єкта концесії, участь держави; органів міс­цевого самоврядування у частковому фінансуванні об'єктів концесії соціального при­значення; взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл ризиків між сторонами концесійного договору; державне гарантування інвестицій концесіонерів; стабільність умов концесійних договорів; забезпечення прав та законних інтересів споживачів продукції (послуг), що надають­ся концесіонерами.

 

Ця стаття закріплює принципи здійснення концесійної діяльності в Україні. Правила, за­кріплені у ній, є запорукою поєднання державного і договірного регулювання концесійної діяльності. Концесійна діяльність регулюється законодавством України, але при цьому особ­ливості концесії у кожному конкретному випадку регламентуються концесійним договором. Коментована стаття закріплює обов'язок вибору концесіонерів на конкурсній основі, що є відмінною особливістю концесії від інших суміжних договорів, та надає можливість вибору тих концесіонерів, які пропонують найбільш вигідні умови для задоволення суспільних по­треб як у фінансовому, так і в соціальному плані.

Дана стаття передбачає спільну участь концесіонера та держави чи органів місцевого са­моврядування у фінансуванні об'єктів концесії соціального призначення, що встановлено за­конодавством з метою вирішення соціальних проблем і робить більш привабливою концесію малорентабельних об'єктів. Цією статтею держава гарантує концесіонерам збереження їх ін­вестицій, стабільність умов здійснення концесійних договорів.

Однією з

найважливіших є гарантія держави на забезпечення прав та законних інтересів споживачів продукції, яка реалізується, чи послуг, які надаються концесіонерами. Підста­вою для надання такої гарантії повинні бути концесійні договори, в яких необхідно передба­чати додержання концесіонерами законних прав споживачів їх продукції (послуг).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук