Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ VIII (ст.401-418) Глава 40 (ст.406-410) Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію

Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію

Розділ VIII (ст.401-418) - Глава 40 (ст.406-410)
186

Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в кон­цесію

1. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється шляхом ліквідації даного підприємства, з припи­ненням права господарського відання на майно, закріплене за цим державним або ко­мунальним підприємством. 2. Умовами концесійного договору повинно передбачатися максимальне викорис­тання в концесійні діяльності праці громадян України, в тому числі звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого передане в кон­цесію.

 

1. За змістом цієї статті при укладенні договору концесії діяльність державного або кому­нального підприємства, майно якого надається у концесію, припиняється згідно з чинним за­конодавством України. Ліквідація підприємства тягне за собою припинення господарського відання на майно, закріплене за таким державним або комунальним підприємством, і з цього моменту майно такого підприємства перебуває у концесії.

2. Коментована стаття містить правило про обов'язкове використання в концесійної діяльності праці громадян України, у тому числі тих, які звільнені через ліквідацію держав­ного або комунального підприємства, майно якого надане в концесію. Це правило повинно бути відображене в концесійному договорі, також має сенс встановити відповідальність кон­цесіонерів за недотримання даного правила, що надасть можливість державі контролювати виконання правової норми.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук