Стаття 410. Законодавство про концесії

Розділ VIII (ст.401-418) - Глава 40 (ст.406-410)
101

Стаття 410. Законодавство про концесії

1. Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю, регулюються цим Кодексом, законом про концесії, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. 2. Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарювання.

 

1. Правила, закріплені у цій статті, є гарантією здійснення концесійної діяльності у суво­рій відповідності з нормами даного Кодексу та законодавства України про концесії. Таким чином, відносини, що виникають у процесі здійснення концесійної діяльності, регулюються

618цим Кодексом, а також спеціальними нормативно-правовими актами, зокрема законами «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», поста­новами Кабінету Міністрів України тощо.

2. Законодавча практика свідчить, що, окрім загального, діє спеціальне законодавство. У даній статті закріплюється, що особливості здійснення концесійної діяльності у певних сфе­рах господарювання встановлюються спеціальними законами, які визначають специфіку концесійної діяльності у конкретній сфері. Так, особливості концесійної діяльності при бу­дівництві та експлуатації автомобільних шляхів визначає спеціальний законодавчий акт, а саме Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг».

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук