Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ IV (ст.173-215) Глава 19 (ст.173-178) Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання

Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання

Розділ IV (ст.173-215) - Глава 19 (ст.173-178)
161

Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання

1. Суб'єкти господарювання зобов'язані за рішенням місцевої ради за рахунок своїх коштів відповідно до закону створювати спеціальні робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю та організовувати їх професійну підготовку. 2. Суб'єкти господарювання відповідно до частини четвертої статті 175 цього Кодек­су можуть, незалежно від статутної мети своєї діяльності, брати на себе зобов'язання про господарську допомогу у вирішенні питань соціального розвитку населених пунк­тів їх місцезнаходження, у будівництві й утриманні соціально-культурних об'єктів та об'єктів комунального господарства і побутового обслуговування, подавати іншу гос­подарську допомогу з метою розв'язання місцевих проблем. Суб'єкти господарювання мають право брати участь у формуванні відповідних фондів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом, та у виконанні робіт щодо комплексного економічного і со­ціального розвитку територій.

 

1. Стаття 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [324] передбачає повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю і організації професійної підготовки цих осіб. У разі прийняття виконкомом місцевої ради такого рішення між ним і суб'єктом господарювання виникає від­повідне організаційно-господарське зобов'язання, врегульоване частиною 1 коментованої статті, спрямоване на вирішення цієї соціальної проблеми.

2. Частина 2 даної статті передбачає господарські зобов'язання, які можуть брати на себе суб'єкти господарювання, вступаючи у відповідні зобов'язальні правовідносини з виконавчими органами місцевих рад у порядку реалізації цими органами їх повноважень, закріплених у стат­тях 27, 2

8,30,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Участь суб'єкта гос­подарювання у таких зобов'язаннях, на відміну від врегульованих частиною 1 коментованої статті, є добровільною, і здійснюються вони відповідно до частини 4 статті 175 Кодексу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук