Стаття 85. Власність господарського товариства

Розділ II (ст. 55-131) - Глава 9 (ст.79-92)
119

Стаття 85. Власність господарського товариства

1. Господарське товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності товариства; іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

 

1. Господарське товариство як суб'єкт господарювання утворюється на майновій основі, що складається з вкладів засновників у його статутний фонд. Вклади можуть бути у вигляді натурального майна або коштів, а також у вигляді об'єктів інтелектуальної власності - про­дуктів творчої праці. У процесі функціонування господарського товариства його майно при­ростає за рахунок продукції, виробленої в результаті його виробничої діяльності, доходів, отриманих від її реалізації, виконаних робіт і наданих на оплатній основі послуг, а також за рахунок іншого майна, придбаного товариством на підставах, не заборонених законом.

Усе це майно належить самому господарському товариству на підставі права колективної власності. Засновники (учасники) господарського товариства з моменту передачі йому май­нових внесків перестають бути його власниками, здобуваючи замість речових зобов'язальні права вимоги до товариства, що полягають у наданих законодавством можливостях брати участь в управлінні товариством, одержувати дивіденди від його діяльності, а в разі ліквіда­ції товариства вимагати передачі у власність залишків наявного майна або коштів, пропор­ційно своєму вкладу до статутного фонду. Такі права Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» [345] іменуються «корпоративними правами».

Примітка. У Цивільному кодексі України загальні положення щодо майнової бази господарського товариства закріплені у статті 115 «Майно господарського тов

ариства» (ч. 1) і збігаються з положеннями ст. 85 ГК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук