Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції

Розділ І (ст. 1-54) - Глава З (ст.25-41)
125

Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції

1. Суб'єкти господарювання за сприяння заінтересованих організацій можуть роз­робляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. Правила професійної етики у конку­ренції погоджуються з Антимонопольним комітетом України. 2. Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватися при укладан­ні договорів, розробці установчих та інших документів суб'єктів господарювання.

 

1. Правила професійної етики можуть містити вимоги щодо питань, серед яких слід ви­ділити такі: кваліфікація; надання необхідної правдивої інформації; розумні ціни, які звичай­но встановлюються за цінами в регіоні за подібні товари чи послуги; конфіденційність ін­формації; збереження інтересів інших клієнтів.

2. Мета створення правил професійної етики передбачає наявність добровільного їх ви­конання особами, на яких поширюється дія правил, з метою забезпечення виконання сторо­нами своїх обов'язків.

Правила професійної етики розробляються різноманітними організаціями. Зокрема, такі повноваження покладено на торгово-промислові палати. Так, згідно з частиною другою стат­ті 3 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» [470] завданням торгово-промислової палати є сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємниць­кій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та об'єднань підприємців.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук