Стаття 25. Реклама цінних паперів

Закони України - ПРО РЕКЛАМУ

1. Рекламою цінних паперів визнається реклама про:

цінні папери, які емітуються та/або перебувають в обігу;

учасника ринку цінних паперів та його діяльність;

угоди з цінними паперами та/або умови цих угод.

Терміни “цінні папери”, “учасники ринку цінних паперів”, “угоди з цінними паперами” потрібно вживати згідно до Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок” та “Про державне регулювання обігу цінних паперів.

Інформація, яка відповідно до чинного законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою цінних паперів.

Таке застереження базується на загальному правилі, закріпленому частиною 2 статті 2 Закону “Про рекламу” щодо відносин, пов'язаних із розповсюдженням інформації, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України. При цьому, окрім інформації, визначеної як обов’язкова для розповсюдження на підставі законодавчих актів, даний абзац передбачає надання такого статусу інформації, що визначена як обов’язкова для оприлюднення на підставі нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Рекламодавцями реклами цінних паперів можуть бути лише учасники ринку цінних паперів, передбачені Законом України "Про цінні папери і фондову біржу".

3. Реклама рекламодавців - учасників ринку цінних паперів має містити відомості про наявність спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення відповідного виду діяльності на ринку цінних паперів, із зазначенням номера дозволу, ліцензії, дати їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію.

Це положення не застосовується у випадках, коли здійснюється реклама знаків для товарів та послуг учасника ринку цінних паперів без реклами послуг щодо цінних паперів.

(Дивись коментар до статті 24 Закону)

4. Рекламодавцям

реклами цінних паперів при замовленні її виробництва та розповсюдження забороняється:

вказувати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами, крім випадків, коли це необхідно вказувати відповідно до вимог законодавства про цінні папери, та надавати прогнози щодо зростання курсової вартості цінних паперів;

рекламувати цінні папери до публікації інформації про випуск цінних паперів та їх реєстрацію відповідно до законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

використовувати відомості, які відсутні в інформації про емісію цінних паперів, що зареєстрована у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. У разі, коли випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цих паперів у 3-денний термін з моменту реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про наслідки підписки на цінні папери.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук