Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ VI (ст.275-292) Стаття 289. Реєстрація шлюбу, народження дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян України, які проживають за межами України

Стаття 289. Реєстрація шлюбу, народження дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян України, які проживають за межами України

Сімейний кодек - Розділ VI (ст.275-292)
286

Стаття 289. Реєстрація шлюбу, народження дитини, виз­нання батьківства, розірвання шлюбу громадян України, які проживають за межами України

1. Реєстрація шлюбу, народження дитини, визнання батьківства і розірвання шлюбу громадян України, які проживають за ме­жами України, провадиться в консульських установах або дипло­матичних представництвах України за законами України.

При реєстрації цих актів цивільного стану в консульських ус­тановах або дипломатичних представництвах України застосову­ється законодавство України, якщо заінтересовані особи є грома­дянами України.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Консульського статуту України на кон­сульські установи нашої держави покладено обов'язок реєстру­вати акти цивільного стану громадян України, які проживають за кордоном.

Ці громадяни, як правило, звертаються до консульських ус­танов України для реєстрації народження, смерті, укладення або розірвання шлюбу, встановлення батьківства та інших об­ставин.

У ч. 2 ст. 33 Консульського статуту України особлива увага приділена регулюванню відносин, що виникають у зв'язку з внесенням змін, виправлень і доповнень до актових записів ци­вільного стану, з поновленням втрачених записів, а також зі зміною прізвища, імені та по батькові.

Консульська установа України уповноважена лише прийма­ти клопотання громадян нашої держави, які постійно прожива­ють на території відповідного консульського округу, про вне­сення змін, виправлень і доповнень до актових записів цивіль­ного стану, поновлення втрачених записів, а також про зміну прізвища, імені та по батькові і надсилати їх на розгляд компе­тентним органам України.

У коментованій статті встановлене загальне правило, відпо­відно до якого при реєстрації зазначених актів цивільного ста­ну в консульських у

становах або дипломатичних представниц­твах України застосовується законодавство нашої держави, як­що заінтересовані особи є громадянами України.

Положення про порядок реєстрації консулом актів цивіль­ного стану затверджується Мін'юстом і МЗС України (ст. 35 Консульського статуту України).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук