Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ VI (ст.275-292) Стаття 290. Визнання документів, виданих органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану

Стаття 290. Визнання документів, виданих органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану

Сімейний кодек - Розділ VI (ст.275-292)
225

Стаття 290. Визнання документів, виданих органами іно­земних держав на посвідчення актів цивільного стану

1. Документи, видані компетентними органами іноземних дер­жав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених за межами

України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, є дійсними в Україні за умови їх консульської легалізації.

Громадяни України, які проживають за її межами, мають право реєструвати акти цивільного стану не тільки у консуль­ських установах або дипломатичних представництвах нашої держави, а й у компетентних органах іноземних держав за міс­цем свого постійного проживання.

Зрозуміло, що іноземці та особи без громадянства провадять реєстрацію актів цивільного стану у компетентних органах тих іноземних держав, громадянами яких вони є або на території яких вони постійно проживають.

Документи, видані компетентними органами іноземних дер­жав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених за межа­ми нашої держави, визнаються дійсними в Україні.

Водночас для визнання цих документів дійсними у нашій державі необхідна їх консульська легалізація. Вона підтверджує, що документ, виданий компетентним органом іноземної держа­ви з додержанням її законів, визнається дійсним (міжнародни­ми договорами України, як виняток із загального правила, мо­же передбачатися взаємне визнання документів без легалізації).

За умови легалізації документів, виданих на посвідчення ак­тів цивільного стану компетентними органами іноземних дер­жав, немає правових підстав для відмови у визнанні їх дійсни­ми і в Україні.

Зазначені документи визнаються дійсними у тих випадках, коли вони стосуються не тільки іноземних громадян, а й грома­дян України та

осіб без громадянства.

Легалізовані відповідною консульською установою або дип­ломатичним представництвом України документи, видані ком­петентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених за межами України з додержан­ням законів відповідних держав незалежно від громадянства осіб, щодо яких було здійснено реєстрацію актів цивільного стану, визнаються дійсними в Україні. Тому вони прирівню­ються до документів, виданих органами РАЦСу. Повторна ре­єстрація цієї обставини в органах РАЦСу не потрібна.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук