Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
118

Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

1. Баба і дід мають право на самозахист внуків. 2. Баба і дід мають право звернутися за захистом прав та інте­ресів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних внуків до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Коментована стаття встановлює повноваження баби й діда Щодо захисту внуків, зокрема їх прав та інтересів. Згідно з ч. 1 цієї статті одним із способів такого захисту є право баби, діда на самозахист внуків.

Стаття 19 ЦК закріплює право особи на самозахист. Відпо­відно до неї самозахист — це застосування особою, право якої порушено, засобів протидії, які не заборонені законом та не су­перечать моральним засадам суспільства. У цій статті також заз­начено, що особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних пося­гань. У контексті статті, що коментується, під терміном "самозахист" треба розуміти спосіб захисту дідом, бабою права їх вну­ка від порушень та протиправних посягань.

Частина 2 коментованої статті наділяє бабу та діда статусом законних представників їх малолітніх, неповнолітніх та повно­літніх непрацездатних внуків при вирішенні питань, пов'язаних із захистом їх законних прав та інтересів, що охороняються за­коном. На підставі цієї норми баба і дід можуть захищати права своїх внуків як в органах опіки та піклування, так і в суді. При цьому вони можуть використовувати будь-які способи захисту цивільних прав, закріплені у цивільному законодавстві, а саме: 1) визнання права; 2) визнання недійсним правочину; 3) при­пинення дій, що порушують право; 4) поновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'яз­ку в натурі; 6) зміна правовідносин; 7) відшкодування шкоди; 8) компенсація моральної шкоди; 9) визнання незаконним ак­та державного органу чи о

ргану місцевого самоврядування, а також інші способи, передбачені чинним законодавством.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук