Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
45

Глава 22

Обов'язок по утриманню інших членів сім'ї та родичів

Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

1. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповно­літніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

Обов'язок, пов'язаний з утриманням малолітніх, неповноліт­ніх дітей, як правило, покладається на їх батьків. Лише у тому разі, коли у таких дітей немає батьків або вони не можуть з по­важних причин одержувати утримання від своїх батьків, вини­кає потреба у залученні інших родичів або членів сім'ї до спла­ти аліментів (наприклад, у разі смерті, безвісної відсутності, непрацездатності та нужденності батьків).

Правові норми, що містяться у главі 22 СК, встановлюють правила, відповідно до яких обов'язок щодо утримання малоліт­ніх, неповнолітніх дітей у зазначених випадках може бути пок­ладено на інших родичів — бабу, діда, повнолітніх братів, сестер, мачуху та вітчима дитини, а також на осіб, у сім'ї яких ви­ховувалась та або інша дитина.

Сімейне законодавство України передбачає взаємні права та обов'язки щодо утримання інших членів сім'ї та родичів. Тому у главі 22 СК містяться також норми про обов'язок внуків і правнуків утримувати своїх бабу, діда, прабабу, прадіда, обов'язок падчерки і пасинка утримувати мачуху, вітчима, обов'язок фактичного вихованця утримувати свого вихователя.

Аліментні права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів становлять зміст аліментних зобов'язань другої і третьої черг.

До аліментних зобов'язань другої черги належать зобов'язан­ня по взаємному утриманню баби і діда, прабаби та прадіда, внуків і

правнуків, братів і сестер, а до таких зобов'язань третьої черги — зобов'язання по взаємному утриманню мачухи і вітчи­ма, падчерки та пасинка, фактичних вихователів і вихованців.

Таким чином, аліментні зобов'язання інших членів сім'ї та родичів мають додатковий (субсидіарний) характер, тобто вони виникають лише у тих випадках, коли виключена можливість виникнення основних аліментних зобов'язань (аліментних зо­бов'язань першої черги).

Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповно­літніх внуків лише тоді, коли у останніх немає матері, батька або якщо батьки з поважних причин не можуть надавати їм на­лежного утримання, а баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

Аліментні правовідносини виникають між внуками і бабою, дідом як по батьківській, так і по материнській лінії.

Суд вирішує, з кого з них і в якому розмірі стягувати алімен­ти, виходячи з урахування матеріального становища і сімейно­го стану сторін, їх участі у вихованні дітей, наданні їм допомо­ги та інших істотних обставин. Рішення про стягнення алімен­тів з баби, діда суд постановляє після того, як встановить, що одержання утримання на дитину від її батьків неможливе, а ба­ба, дід мають достатні кошти для надання їй матеріальної до­помоги. Водночас суд має ретельно перевіряти матеріальне ста­новище баби, діда, оскільки покладання на них додаткових обов'язків, пов'язаних з утриманням внуків, не повинно істот­но позначитись на їх добробуті.

Обов'язок щодо надання матеріальної допомоги малолітнім, неповнолітнім внукам не може бути покладений на бабу, діда у тому разі, якщо їх заробітна плата, пенсія, доходи від викорис­тання належного їм майна, інші доходи не забезпечують бабі, діду встановленого законом прожиткового мінімуму.

Якщо батьки малолітніх, неповнолітніх дітей є працездатни­ми, працюють і спроможні надавати їм належне утримання, алі­менти з баби, діда не повинні стягуватись.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук