Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда

Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
172

Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда

1. Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непра­цездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріаль­ної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правну­ки можуть надавати матеріальну допомогу.

У статті, що коментується, встановлені правила, згідно з якими аліменти з повнолітніх внуків, правнуків на непрацез­датних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріаль­ної допомоги, можуть бути стягнені у тому разі, якщо останні не мають чоловіка, дружини, повнолітніх дітей або коли зазна­чені особи з поважних причин не можуть надавати їм належ­ного утримання.

Цей обов'язок внуків і правнуків за своїм характером є до­датковим (субсидіарним).

Поважними причинами, з яких чоловік, дружина, повноліт­ні діти не можуть надавати належного утримання бабі, діду, прабабі, прадіду, можуть бути визнані непрацездатність зазна­чених осіб за віком або за станом здоров'я чи ситуація, коли їх заробітна плата, пенсія, доходи від використання належного їм майна, інші доходи не забезпечують цим особам прожиткового мінімуму, встановленого законом. У разі виникнення спору суд має перевіряти поважність причин, з яких не можуть надавати належного утримання бабі, діду, прабабі, прадіду другий з под­ружжя або повнолітні діти.

Обов'язок внуків, правнуків утримувати непрацездатних ба­бу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомо­ги, закон не ставить у залежність від того, проживали вони ра­зом з тими, хто потребує їх допомоги чи ні, або від того, чи одержували внуки, правнуки якусь матеріальну допомогу від баби, діда, прабаби, прадіда.

stify;">Обов'язковою умовою. виконання повнолітніми внуками, правнуками зазначеного обов'язку є наявність у них реальної можливості надавати матеріальну допомогу.

Обов'язок, пов'язаний з наданням належного утримання ба­бі, діду, прабабі, прадіду, не може бути покладений на повно­літніх внуків, правнуків, якщо судом буде встановлено, що у ос­танніх немає можливості надавати матеріальну допомогу (нап­риклад, у разі непрацездатності внуків, правнуків за станом здоров'я або якщо їх заробітна плата, пенсія, доходи від вико­ристання належного їм майна, інші доходи не забезпечують цим особам прожиткового мінімуму, встановленого законом, тощо).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук