Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення

Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
207

Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення

1. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та ро­дичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається у частці від заробітку (дохо­ду) або у твердій грошовій сумі. При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріаль­ний та сімейний стан платника та одержувача аліментів. 2. Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а ли­ше до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання. При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню, не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 3. Суд може визначити строк, протягом якого будуть стягува­тися аліменти.

У ч. 1 статті, що коментується, міститься правило, відповід­но до якого розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які пот­ребують матеріальної допомоги, визначається у частці від заро­бітку (доходу) або у твердій грошовій сумі.

Закріплення такого правила у законі пояснюється тим, що в умовах формування в Україні ринкової економіки, коли рі­вень інфляції є досить високим, навіть індексація грошових доходів не завжди може забезпечити інтереси одержувача алі­ментів.

Сімейне законодавство України не передбачає солідарної відповідальності в аліментних зобов'язаннях. Тому у разі пред'явлення заінтересованою особою позову не до всіх осіб, зобов'язаних сплачувати аліменти, а лише до деяких із них, суд визначає розмір аліментів, що мають стягуватися з осіб, до яких пред'явлено позов, з урахуванням необхідності ви­конання обов'язку, пов'язаного з наданням матеріального утримання, й іншими особами, до яких позов не було пре­д'явлено.

ustify;">Однак при цьому сукупний розмір аліментів, що мають стя­гуватись із зобов'язаних до їх сплати осіб, не може бути мен­шим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Визначення проміжку часу, протягом якого стягуватимуться аліменти з інших членів сім'ї та родичів на малолітніх, непов­нолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребу­ють матеріальної допомоги, закон відносить до компетенції су­ду. Тому суд у рішенні, постановленому за відповідним позо­вом, може визначати строк, протягом якого стягуватимуться аліменти із зобов'язаних до їх сплати осіб.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук