Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ V (ст.257-274) Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

Сімейний кодек - Розділ V (ст.257-274)
145

Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

1. Якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд може за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів або звільнити від їх сплати. Суд може звільнити від сплати аліментів осіб, зазначених у статтях 267—271 цього Кодексу, за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Матеріальне становище і сімейний стан особи, зобов'язаної надавати утримання, та особи, яка одержує аліменти, не є нез­мінними чинниками, оскільки аліментні правовідносини, як правило, існують тривалий час.

Внаслідок того, що матеріальне становище і сімейний стан осіб, зобов'язаних до сплати аліментів, і осіб, на користь яких вони стягуються, можуть протягом часу існування аліментного зобов'язання змінюватися, закон передбачає, що за позовом кожної з зазначених осіб суд має право змінювати встановле­ний розмір аліментів або звільняти певних осіб від їх сплати.

Особа, яка одержує аліменти, може звернутися до суду з по­зовом про збільшення їх розміру у разі погіршення її матеріаль­ного становища чи сімейного стану або покращення матеріаль­ного становища або сімейного стану платника аліментів.

У свою чергу, особа, яка сплачує аліменти, може звернутися до суду з позовною вимогою про зменшення їх розміру або про звільнення її від їх сплати у тих випадках, коли істотно погірши­лись її матеріальне становище чи сімейний стан або покращились матеріальне становище або сімейний стан стягувача аліментів.

Позови про зміну розміру стягуваних аліментів або про звільнення від їх сплати розглядаються судом за місцем прожи­вання стягувача аліментів.

У коментованій статті міститься правило, згідно з яким суд може звільнити

від сплати аліментів осіб, зазначених у статтях 267—271 СК, за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Такою обставиною судом може бути визнана тяжка хвороба платника аліментів, внаслідок якої він визнаний МСЕК або за висновком судової експертизи інвалідом І, II чи III групи.

Крім того, суд має право звільнити повнолітніх падчерку, пасинка від обов'язку утримувати непрацездатних мачуху, віт­чима, які потребують матеріальної допомоги, якщо встановить, що останні неналежним чином виконували свої обов'язки що­до виховання неповнолітніх падчерки, пасинка або виховували їх протягом нетривалого часу.

Суд може також звільнити повнолітнього фактичного вихо­ванця від обов'язку, пов'язаного з утриманням його непрацез­датного фактичного вихователя, який потребує матеріальної до­помоги, якщо він проживав і виховувався у сім'ї фактичного вихователя протягом нетривалого часу.

Якщо такий строк виявиться меншим за п'ять років, суд вправі, з урахуванням конкретних обставин справи звільнити від сплати аліментів як повнолітніх падчерку, пасинка, так і повнолітнього фактичного вихованця.

Суд може визнати й інші обставини такими, що мають істот­не значення, і звільнити від сплати аліментів осіб, зазначених у статтях 267-271 СК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук