Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ IV (ст.207-256) Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку або яка була знайдена

Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку або яка була знайдена

Сімейний кодек - Розділ IV (ст.207-256)
194

Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з полого­вого будинку або яка була знайдена

1. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку. 2. Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усинов­лена після спливу двох місяців з часу її знайдення.

У ч. 1 статті, що коментується, закріплено правило, відпо­відно до якого дитина, покинута у пологовому будинку, іншо­му закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку.

Зі змісту п. 6 Порядку передачі дітей на усиновлення випли­ває, що це можливе не тільки після досягнення дитиною дво­місячного віку, а й за умови одержання письмової згоди на її усиновлення батьків дитини.

Усиновлення дитини без згоди її батьків може бути проведе­не лише у тих випадках, коли про них і родичів дитини немає жодних відомостей.

За відсутності відомостей про батька і родичів дитини, поки­нутої у пологовому будинку, складається акт, на підставі якого місцева державна адміністрація (виконавчий комітет ради) за місцезнаходженням пологового будинку приймає рішення про її влаштування до державного дитячого закладу (п. 7 Порядку передачі дітей на усиновлення).

Відповідно до ч. 2 коментованої статті підкинута або знай­дена дитина може бути усиновлена через два місяці після її знайдення.

Підкинуті та знайдені діти можуть бути передані на усинов­лення за наявності відповідного акта, складеного органами Мі­ністерства внутрішніх справ України у встановленому законом порядку.

 

<

Попередня
  Наступна >
 
Авторизація
Пошук