Стаття 210. Усиновлення братів та сестер

Сімейний кодек - Розділ IV (ст.207-256)
103

Стаття 210. Усиновлення братів та сестер

1. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх уси­новленні. За наявності обставин, що мають істотне значення, суд за зго­дою органу опіки та піклування може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх різними особами. 2. Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають право знати про нове місце її проживання.

У ч. 1 статті, що коментується, з метою недопущення роз­риву родинних зв'язків закріплене положення про те, що як­що на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх уси­новленні.

Таким чином, закон виходить із того, що усиновлення рід­них братів і сестер різними особами небажане.

Водночас за наявності обставин, що мають істотне значен­ня, суд за згодою органу опіки та піклування може постанови­ти рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх різними особами.

Обставинами, що мають істотне значення, суд може визна­ти, зокрема, непоінформованість братів і сестер про своє спо­ріднення, їх роздільне проживання і виховання до усиновлен­ня, неможливість їх спільного проживання і виховання за ста­ном здоров'я тощо. При цьому суд має враховувати, що усинов­лення рідних братів і сестер однією або різними особами про­вадиться в їх інтересах для забезпечення стабільних і гармоній­них умов життя осіб.

У законі є вказівка на те, що усиновлена дитина має право на таємницю факту її усиновлення, в тому числі й від неї самої. Право на одержання відповідної інформації вона набуває лише після досягнення 14 років (ст. 226 СК). Крім того, якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зо

бов'язані вживати за­ходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від цієї дитини.

Усиновлювач також має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття цієї таємниці може завдати шкоди її інтересам (ст. 227 СК). Тому лише у тому разі, коли усинов­лення для дитини не є таємним, рідні брат та сестра мають пра­во знати про нове місце проживання одного з них, якщо усинов­лений лише він, або у разі всиновлення їх різними особами.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук