Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ IV (ст.207-256) Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

Сімейний кодек - Розділ IV (ст.207-256)
169

Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

1. Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї ін­формації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після до­сягнення дитиною повноліття. 2. Усиновлювач має право приховувати від дитини факт ЇЇ уси­новлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам. 3. Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від са­мої дитини.

Усиновлювач приймає усиновлену дитину у свою сім'ю на правах дочки або сина. Тому, як правило, він прагне, щоб коло осіб, поінформованих про усиновлення, було обмежене осо­бами, яким ця інформація стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

З огляду на цю обставину закон встановлює правило, згідно з яким усиновлювач має право приховувати факт усиновлення не тільки від інших осіб, а й від самої усиновленої дитини, особливо тоді, коли розкриття таємниці усиновлення може зав­дати шкоди її інтересам.

Водночас усиновлювач має право вимагати нерозголошення інформації про те, що він приховує від усиновленої дитини факт її усиновлення, іншими особами, яким стало відомо про це як до, так і після досягнення дитиною повноліття.

Відповідно до ч. З коментованої статті якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при вияв­ленні її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів що­до забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини.

 

< Попередня   Наступна &

gt;
 
Авторизація
Пошук