Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІІ (ст.121-206) Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини

Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
201

Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чо­ловіка, який вважає себе батьком дитини

1. Чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, може подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану за­яву про визнання себе батьком дитини, мати якої померла або ого­лошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнсь­кої турботи та піклування. Умовою прийняття такої заяви є запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

Чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, може подати до органу РАЦСу заяву про визнання себе батьком ди­тини, мати якої померла або оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської турботи та піклування (ст. 55 КпШС; ч. 1 статті, що коментується). Ця особа може бути зареєстрована як батько дитини лише у тому разі, якщо мати дитини не перебувала у шлюбі й немає спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення батьківства (ч. 1 коментованої статті; ч. 1 ст. 135 СК).

Уявляється, що зазначене положення потребує уточнення. Справа в тому, що у розглядуваному випадку запис про народ­ження дитини вже є і видане відповідне Свідоцтво. Тому у разі задоволення заяви особи, яка претендує на запис себе як бать­ка дитини, треба буде вносити відповідну зміну до цього запи­су. У зв'язку з цим наведене положення треба застосовувати з урахуванням правил ст. 161 КпШС, згідно з якими внесення змін до записів актів цивільного стану за наявності достатніх підстав і за відсутності спору між зареєстрованими особами здійснюється органами РАЦСу.

За наявності ж спору

між заінтересованими особами виправ­лення запису провадиться на підставі судового рішення (відповідно до ч. 2 розділу VII СК "Прикінцеві положення" розділ V КпШС "Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у частині, що не суперечить СК, до прийняття спеціального закону). Тому якщо опікун дитини заперечувати­ме проти запису як її батька особи, яка подала про це заяву, пи­тання має вирішуватися у судовому порядку. У противному разі батьком дитини може бути записана особа, інтереси якої супе­речать її інтересам, наприклад, алкоголік або особа, яка діє з корисливих мотивів. У разі задоволення заяви такої особи вона здійснюватиме свої батьківські права всупереч інтересам дити­ни, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 61 КпШС і ч. 2 ст. 155 СК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук