Стаття 146. Визначення імені дитини

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
94

Стаття 146. Визначення імені дитини

1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини. 2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. 3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися ор­ганом опіки та піклування або судом.

Ім'я дитини, так само, як й по батькові та прізвище, не­обхідне для її індивідуалізації як суб'єкта цивільних правовідно­син кожна особа має право на ім'я Це суб'єктивне цивільне право розцінюється як істотне, первинне й найіндивідуальніше. Проте треба зазначити, що воно виникає у дитини ли­ше з моменту його присвоєння їй.

Стаття, що коментується, встановлює не право на ім'я, а пра­во батьків та Інших передбачених законодавством осіб на при­своєння імені як правило, ім'я дитини визначається за згодою батьків Вони мають право обирати будь-яке ім'я, передбачене або не передбачене у довіднику власних імен ім'я дитини, на­родженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається її матір'ю

Право на присвоєння імені мають не тільки батьки, а й інші особи та заклади. Зокрема, прізвище, ім'я та по батькові знай­деної дитини (батьки якої невідомі) записуються до акта про її народження за вказівкою органу опіки та піклування, адміністрації дитячого закладу, органу внутрішніх справ, особи, яка взяла дитину на виховання, або працівників органу РАЦСу

Законодавець передбачає можливість присвоєння дитині двох імен, хоч реалізація цього положення може призвести до деякої невизначеності при індивідуалізації тієї або іншої люди­ни. Кількість та форма імен не обмежуються у тих випадках, коли батько і

(або) мати дитини належать до національних мен­шин і порядок присвоєння імені є звичаєм конкретної менши­ни У таких випадках в актовому запису в графі "Для відміток" робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписами обох батьків чи одного з них

У разі відсутності згоди між батьками щодо імені дитини спір вирішується за їх бажанням органом опіки та піклування або судом

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук