Стаття 147 Визначення по батькові дитини

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
106

Стаття 147 Визначення по батькові дитини

1. По батькові дитини визначається за іменем батька. 2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визна­чається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

По батькові дитини є однією зі складових її імені. Згідно з національними традиціями воно визначається за іменем батька. Якщо останній має подвійне ім'я, по батькові присвоюється ди­тині за одним з них на вибір батьків, про що робиться відмітка у графі "Для відміток", яка засвідчується підписами обох батьків або одного з них

На прохання батьків по батькові дитини може також визна­чатися відповідно до їх національних традицій або не присвою­ватись взагалі У разі реєстрації народження дитини у громадян, у національній традиції яких немає звичаю зазначати по бать­кові, в актовому записі та у Свідоцтві про народження дитини мають бути записані лише її прізвище та Ім'я Про бажання батьків робиться відмітка у графі "Для відміток", яка скріп­люється їх підписами

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо неї не визнане, визна­чається за іменем особи, яку мати дитини назвала й батьком.

У тих випадках, коли мати, яка не перебуває у шлюбі з бать­ком дитини, померла або передала й на утримання та вихован­ня за рахунок держави, тобто відмовилась забрати дитину з по­логового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, або коли місце її проживання невідоме, а батьківство щодо дитини не встановлене, реєстрація народження дитини провадиться за письмовою заявою уповноваженого представника адміністрації лікувального закладу, в якому перебувала мати під час народ­ження дитини, або уповноваженого представника адміністрації дитячого закладу чи особи, яка опікується дитиною. У та

кому разі відомості про матір встановлюються за медичним свідоцтвом про народження дитини, прізвище дитини і прізви­ще й батька — за прізвищем матері, ім'я та по батькові дитини й батька — за вказівкою заявника. Причому по батькові дити­ни має відповідати імені батька (інші відомості про батьків ди­тини не записуються). Про реєстрацію народження такої дити­ни орган РАЦСу зобов'язаний повідомити орган опіки та піклу­вання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук