Стаття 418. Митний заклад освіти

Митний кодекс - Глава 64 (ст.417-421)
89

Стаття 418. Митний заклад освіти

Митний заклад освіти є спеціалізованою митною установою, що відноситься до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи і здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

1. Метою створення та діяльності митного закладу освіти є забезпечення умов, необхідних для отримання особами, що виявили бажання працювати в митній системі України, вищої освіти, за спеціальностями, пов’язаними з реалізацією митної справи; перепідготовки працівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій у зв’язку з потребою отримання ними іншої спеціальності; підвищення кваліфікації співробітників митної служби; підготовки фахівців вищої кваліфікації для наукової і науково-педагогічної роботи.

2. Необхідність організації та функціонування митного закладу освіти стала нагальною після прийняття Декларації про державний суверенітет України (1990 р.), Закону України від 25 червня 1991 року “Про митну справу”, першого Митного кодексу України (1992 р.).

Наказом Головного управління Державного митного контролю СРСР від 18 липня 1990 року № 153 були створені Київські зональні курси (зараз - Київський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України), у 1993 році Державним митним комітетом України був створений Хмельницький центр підвищення кваліфікації, діяла мережа курсів перепідготовки митників в регіонах.

В 1996 році Указом Президента України від 11.06.96 № 412 створена Академія митної служби України. У 1998 році Указом Президента України “Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 29 липня 1996 р. № 1145 “Про державну митну службу України” визначено створення

національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи, яка включає:

- Академію митної служби України, головна навчально-методична установа Держмитслужби України (далі - Академія);

- Київський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України;

- Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України;

3. Основними напрямами розвитку Державної митної служби на 2002-2004 рр. в сфері кадрової політики передбачається вдосконалення системи відбору кадрів на конкурсних засадах та їх професійного росту. Однією із складових цієї роботи є діяльність митних закладів освіти.

4. Діяльність Академії, як вищого навчального закладу, та Центрів, як закладів післядипломної освіти, здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, або - спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок.

5. Управління митними закладами освіти здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи через кадровий структурний підрозділ центрального апарату відповідно до зазначених нормативно-правових актів та Митного кодексу України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук