Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 64 (ст.417-421) Стаття 420. Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України

Стаття 420. Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України

Митний кодекс - Глава 64 (ст.417-421)
329

Стаття 420. Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України

Курсантами (студентами) і слухачами митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, можуть бути громадяни України, зараховані на навчання відповідно до вимог законодавства, та громадяни інших країн, зараховані на навчання на підставі міжнародних договорів України, укладених в установленому порядку. Курсантам (студентам), слухачам, аспірантам вищих закладів освіти, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують кваліфікацію для подальшої роботи в митній службі України, може надаватися додаткове соціально-матеріальне забезпечення за рахунок коштів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Курсантам (студентам) денної форми навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України на весь період навчання. Випускники митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби України, працевлаштовуються у порядку, встановленому законодавством України.

1. Наказом Держмитслужби України від 14.07.1999 р. № 423 “Про затвердження Положення про навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби та коледжу митної служби”, зареєстрованим в Мінюсті України 05.09.1999 р. за № 530/3823, дається визначення поняття курсанта. Встановлено порядок їх зарахування, переведення, відрахування, а також забезпечення їх соціального захисту. Курсанти - це особи денної форми навчання, фінансування навчання яких здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та яким після завершення навчання присвоюється спеціальне звання відповідного рангу.

На навчання

до митних закладів освіти, інших вищих закладів освіти, де готуються фахівці для митної служби, приймаються громадяни України, а також громадяни інших країн, прийом яких до цих закладів здійснюється на підставі міжнародних договорів України, укладених в установлених законом порядку.

Студенти - це особи, що навчаються в митних закладах освіти за кошти юридичних або фізичних осіб.

Слухачі - це особи, що навчаються за заочною формою навчання, а також особи, що проходять підвищення кваліфікації в митних навчальних закладах.

2. Відрахування курсантів, студентів та слухачів здійснюється за власним бажанням; у зв’язку з призовом на військову службу, строкову (крім курсантів і студентів, яким надається відстрочка від призову); незадовільне складення іспитів і заліків протягом сесії; невиконання навчального плану та графіка навчального процесу; появу в навчальному закладі на заняттях, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння; у зв’язку з вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу; за порушення Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3. Курсанти митних закладів освіти - за кошти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи забезпечуються форменим одягом зразка, встановленого для працівників митних органів України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук