Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 64 (ст.417-421) Стаття 421. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

Стаття 421. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

Митний кодекс - Глава 64 (ст.417-421)
241

Стаття 421. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

1. Фінансове забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників митної служби України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах затверджених обсягів на зазначені цілі.

2. Фінансове забезпечення професійної підготовки кадрів включає витрати, пов’язані з утриманням митних закладів освіти, надання ними освітніх послуг, а також видатки на відшкодування витрат на відрядження працівників, які направляються на підвищення кваліфікації.

3. Порядок формування обсягів, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Держмитслужби України регулюється наказом Держмитслужби України від 13.11.2002 р. № 624.

4. Керівники митних органів в межах затверджених кошторисів забезпечують цільове використання виділених коштів.

5. Фінансування навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету згідно кошторису “Доходів та видатків організацій”.

Кошторис складається по кодах бюджетної класифікації і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В кошторисі передбачаються видатки на оплату праці; нарахування на заробітну плату; придбання предметів постачання та матеріалів; оплата послуг та інші видатки; видатки на відрядження; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; дослідження і розробки, державні програми; трансферти населенню; придбання обладнання і предметів довгострокового користуван

ня тощо.

6. Фінансування навчання студентів - іноземних громадян в митних закладах освіти здійснюється відповідно до укладених міждержавних угод, студентів - за кошти відповідних юридичних або фізичних осіб.

7. Курсантам - громадянам України призначається стипендія, порядок, розмір та умови виплати якої встановлюються чинним законодавством, іноземним громадянам - відповідно до міждержавних угод, а студентам - згідно з умовами договорів про навчання.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук