Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 60 (ст.375-392) Стаття 377. Вилучення товарів, транспортних засобів і документів

Стаття 377. Вилучення товарів, транспортних засобів і документів

Митний кодекс - Глава 60 (ст.375-392)
148

Стаття 377. Вилучення товарів, транспортних засобів і документів

Товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються. У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, зазначеної у частині третій статті 405 цього Кодексу. Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі, що складається в передбачених цим Кодексом випадках, або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів.

Речовими доказами виступають: товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхідні для розгляду справи про ПМП. Категорія «товар» визначена у ст.1 МК України: будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України. Вилучення документів- це процесуальна дія, що являє собою процес відібрання документів у встановленій відповідно до ч

инного законодавства формі, у особи, щодо якої здійснюється провадження у справі про ПМП. Посадова особа митного органу не має права вилучати у особи- правопорушника митних правил документи, які не стосуються справи про ПМП. При вилученні товарів, транспортних засобів і документів складається протокол, форма якого встановлюється відповідно до чинного законодавства. Речові докази зберігаються при справі про ПМП або в іншому місці, що визначається митними органами до набрання чинності постанови по справі про ПМП або рішення суду. Ті з них, що відповідно до рішення суду підлягають конфіскації, конфіскуються в порядку, передбаченому ст.405 МК України. Речові докази, щодо яких не було винесено рішення суду про конфіскацію підлягають поверненню законним власикам із сплатою всіх митних зборів та платежів. Документи, що виступають речовими доказами, залишаються в справі про ПМП в процесі всього терміну зберігання цієї справи. В порядку виключення ці документи можуть бути передані зацікавленим державним установам на їх вимогу. В таких випадках в справі залишаються копії цих документів, завірені посадовою особою митного органу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук