Стаття 313. Класифiкацiя товарiв

Митний кодекс - Глава 53 (ст.311-314)
86

Стаття 313. Класифiкацiя товарiв

Митнi органи класифiкують товари, тобто вiдносять товари до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рiшення митних органiв щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей є обов'язковими для пiдприємств i громадян.

Декларування товарів здійснюється митним брокером, який використовує право класифікації заявленого товару по представленим документам. При здійсненні митного оформлення та догляду товарів інспектор митниці перевіряє правильність класифікації товарів. У випадку виникнення сумнівів посадова особа митних органів може здійснити класифікацію товарів у відповідності з УКТЗЕД.

Для вирішення особливо складних та спірних випадків класифікації товарів згідно УКТЗЕД у митних органах створені відповідні підрозділи.

Рішення складних питань здійснюється цими підрозділами разом з декларантом шляхом отримання додаткових документів та додаткової інформації, яка може бути використана при прийняттi класифiкацiйного рiшення. Це технiко-технологiчна документацiя (офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги фірм-виробників, креслення виробів з підписами виконавців та посадових осіб, які їх перевірили, паспорти виробу, iнструкцiї користувача, рецептури, тощо) на товар, фотознiмки, схеми, специфiкацiї та iншi документи. Підрозділом може бути iнiцiйоване проведення повторного огляду товару для уточнення наявності ознак товару, що є визначальними для їх класифікації згідно УКТЗЕД. За потреби уточнення хімічних, фізичних характеристик товару, що не визначаються візуально та потребують інших методів дослідження цим підрозділом готується звернення та iнiцiюється взяття проб і зразкiв (ст.ст. 75, 314 цього Кодексу) для проведення експертизи в митнiй лабораторiї. Взяття проб та зразкiв проводиться вiдповiдно до порядку, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України.

"text-align: justify;">В запитах до митної лабораторії зазначаються питання, при отриманні відповіді на які можливо буде провести однозначну класифікацію товарів. У випадку відсутності технічних чи інших можливостей проведення досліджень в митній лабораторії за місцем знаходження митних органів може бути звернення до центральної митної лабораторії та спеціалізованих акредитованих лабораторій.

Після проведення необхідних досліджень їх результати оформлюються у вигляді висновків. Ці висновки є підставою для прийняття остаточного рішення по класифікації товару.

Держмитслужбою встановлюються певні терміни на проведення лабораторних досліджень та на проведення класифікації товарів.

З технічної точки зору класифікація товарів, проведена митними органами, здійснюється відповідно до загальних принципів ведення Гармонізованої системи опису і кодування товарів, правилами її тлумачення, прийнятими вимогами й умовами класифікації. Рiшення по класифікації товарів оформлюється за встановленою формою i є обов'язковими для пiдприємств i громадян при митному оформленні товарів.

Рішення митних органів про класифікацію товарів використовуються лише для митних цілей і не призначені для використання іншими органами.

Розгляд класифiкацiйних питань, розв'язати якi через їх складнiсть не може підрозділ митниці нижчого рівня, передається митному органу вищого рiвня з пропозицією по встановленню коду товару та наданням наявних документів. Митний орган вищого рiвня має право скасувати або змiнити класифiкацiйне рiшення, винесене пiдпорядкованим йому митним органом, якщо таке рiшення прийнято на основi неповної або недостовiрної iнформацiї, а також у разi встановлення порушення правил класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук