Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 52 (ст.303-310) Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам

Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам

Митний кодекс - Глава 52 (ст.303-310)
148

Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам

Статистична та інша інформація, надана митним органам відповідно до цього Кодексу, інших законів України, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, використовується виключно для митних цілей. Інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів може надаватися лише органам, які ведуть державну статистику, а інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – тільки органам досудового слідства у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ. Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна інформація не підлягає розголошенню або використанню посадовими особами митних органів для особистих цілей, не може надаватися органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам, установам організаціям, підприємствам та громадянам, за винятком випадків, передбачених законом.

Зазначеною статтею регламентовано порядок використання інформації, що надається митним органам.

Згідно зі статтею 263 цього Кодексу, а також відповідно до міжнародних зобов’язань України, покладених на неї Рішенням Ради голів урядів СНД від 09.12.94 “Про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав”, інформація із зовнішньої торгівлі, що подається митним органам державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами може використовуватися виключно в митних цілях. Для цілей ведення митної статистики дані, що містяться у вантажних митних деклараціях, використовуються виключно у зведеному знеособленому вигляді.

Інформація щодо експортних та імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльно

сті у надається тільки органам досудового слідства у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ.

Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна інформація, не може надаватися органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам, установам організаціям, підприємствам та громадянам, за винятком випадків, передбачених законом.

Так, відповідно до укладених Угод про інформаційне співробітництво між Державною митною службою та Національним банком України, Держкомстатом, Головною державною податковою адміністрацією, Міністерством внутрішніх справ, протоколів погодження реквізитів, форми та термінів обміну інформацією надаються відомості щодо експортно-імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які формується на основі даних електронних копій ВМД.

Держкомстат, у відповідності до пунктів 5,10 Положення про Державний комітет статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06.11.97 № 1249/97 із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 14.06.2000 року № 794/200, на базі митної статистики, яка формується Держмитслужбою, забезпечує формування статистики зовнішньої торгівлі товарами (утому числі такими, що не проходять митного декларування).

Разом з Державною податковою адміністрацією створюється міжвідомчий інтегрований банк даних про несумлінних платників податків і боржників по отриманих кредитах, порушниках митного й податкового законодавства, порушниках підприємницької діяльності. Усі ці роботи ведуться комплексно в масштабах всієї України і використовують найпередовіші на сьогоднішній день інформаційні технології, що допускають не тільки використання високопродуктивної комп'ютерної техніки, наявність локальних обчислювальних мереж на митницях, але й підтримку працездатності всього комплексу програмних і технічних засобів. Значну частину всіх цих робіт митна служба виконує власними силами без залучення сторонніх організацій

З метою більш ефективного обміну інформацією між Держмитслужбою та Головною державною податковою адміністрацією розпочато роботи з встановлення серверного обладнання, яке дозволить здійснювати автоматичний обмін у визначені терміни (реплікація даних).

Склад і обсяг комерційної таємниці визначаються згідно із Законом України "Про підприємства в Україні". Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.93 № 611.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук