Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 52 (ст.303-310) Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі

Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі

Митний кодекс - Глава 52 (ст.303-310)
162

Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі

Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі використовується для: 1) визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 2) аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і ситуації, що склалася чи складатиметься на світовому ринку; 3) проведення переговорів з торговельно-економічних питань; 4) застосування методів тарифного і нетарифного регулювання; 5) складання торговельного та платіжного балансів України, планування і проведення валютно-фінансової політики; 6) визначення ринків збуту товарів; 7) формування статистики зовнішньоекономічних зв'язків України.

Документальною основою митної статистики зовнішньої торгівлі є вантажні митні декларації. Дані, що занесені до вантажної митної декларації, після завершення митного контролю та відповідного оформлення їх електронних копій, являють собою об’єктивну та достовірну картину зовнішньої торгівлі країни.

Сформована на підставі даних ВМД статистична інформація забезпечує об’єктивний і достовірний облік даних про зовнішньоторговельні операції, здійснені у певний період, що дає можливість відслідковувати динаміку експортних, імпортних операцій та зовнішньоторговельного обороту в цілому, по країнах та регіонах світу. Аналіз цих даних дозволяє виявляти тенденції, що відбуваються у зовнішній торгівлі, основні напрями просування на світові ринки окремих груп товарів та української зовнішньої торгівлі в цілому.

Всебічний аналіз даних митної статистики є об’єктивним підґрунтям для вивчення сучасного стану зовнішньої торгівлі, визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності, стосунків з окремими країнами та регіонами світу, складання реальних прогнозів розвитку зовнішньоекономічної політики.

text-align: justify;">Дані митної статистики являються важливим джерелом інформаційного забезпечення переговорних процесів з торговельно-економічних питань, у тому числі інформаційного забезпечення процесу вступу України до СОТ.

Аналіз статистичних даних про ввезення та вивезення окремих товарів дозволяє робити висновки щодо збалансованості внутрішнього ринку та вживати відповідні заходи щодо стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, у тому числі зовнішньоекономічній діяльності, своєчасно приймати рішення щодо необхідності застосування тих чи інших методів тарифного та нетарифного регулювання, а також заходів щодо захисту інтересів національних товаровиробників.

Відповідності до постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 17 березня 2000 р. № 517 “Про складання платіжного балансу” Держмитслужба щомісяця подає до НБУ дані митної статистики зовнішньої торгівлі, а також інформацію про експорт та імпорт по країнах в розрізі валют, про вартість товарів, що надходять як гуманітарна допомога (порівняльні дані по країнах світу), про обсяги виготовленої з іноземної давальницької сировини продукції, яка залишена на території України, про кількість легкових автомобілів, що ввозяться на територію України фізичними особами, та суми платежів, що справляються під час їх митного оформлення.

Зазначені дані використовуються при складанні платіжного балансу та проведення валютно-фінансової політики.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 жовтня 1997 року №1092 “Про складання звітного зовнішньоторговельного балансу” для своєчасного та якісного виконання робіт, пов’язаних із складанням звітного зовнішньоторговельного балансу, Держмитслужба щомісяця подає до Держкомстату узагальнену інформацію про товари, що пройшли митне декларування, на підставі якої формується державна статистика зовнішньої торгівлі та складається зовнішньоторговельний баланс.

Постійний моніторинг стану зовнішньої торгівлі на підставі інформації про експортно-імпортні операції дає можливості для вивчення стану зовнішньої торгівлі, світових ринків та визначення потенційних ринків збуту перспективних напрямів просування товарів на ринки.

Відповідно до ч.4 ст.23  Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, на підставі даних митної статистики, що надаються Держмитслужбою та іншими органами, які провадять державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Держкомстат здійснює зведення статистичної інформації щодо зовнішньоекономічної діяльності.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук