Стаття 310. Відомчі класифікатори

Митний кодекс - Глава 52 (ст.303-310)
91

Стаття 310. Відомчі класифікатори

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи здійснює розроблення, впровадження та ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій. Порядок ведення класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом. Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для митних цілей. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи інформує органи державної влади та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни і доповнення, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті.

З метою забезпечення проведення статистичних обстежень зовнішньоекономічної діяльності Державною митною службою запроваджуються відомчі класифікатори, що дають можливість здійснювати формування митної статистики в розрізах митних органів, умов поставки, характерів угод, видів транспорту, процедур переміщення товарів через митний кордон України, видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень, пільг в обкладенні товарів увізним, вивізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість, способів розрахунків, видів документів, що подаються при митному оформленні та інших.

Класифікатори використовується під час збирання та оброблення інформації в автоматизованих системах митних органів та призначені для забезпечення машинної обробки даних електронних копій вантажних митних декларацій митної статистики в цілях проведення статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та аналізу даних митної статистики.

Класифікатори дають можливість подавати до митного органу інформацію у вигляді, зручному для її збору, перевірки, обробки, передання та з

дійснення послідуючого економічного аналізу.

Держмитслужба здійснює розроблення, впровадження та ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, що використовуються в процесі оформлення митних декларацій, та забезпечує ведення бази електронних копій класифікаторів для використання митними органами в автоматизованих системах збирання, формування, опрацювання, узагальнення та зберігання статистичної інформації з питань митної статистики зовнішньої торгівлі та митної справи.

У процесі оформлення митних декларацій використовуються такі відомчі класифікатори:

Класифікатор митних органів України

Класифікатор умов поставки

Класифікатор характерів угод

Класифікатор видів транспорту

Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон України

Класифікатор видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень

Класифікатор пільг в обкладенні товарів ввізним митом

Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом

Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором

Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість

Класифікатор способів розрахунків

Класифікатор документів

Коди використовуваних в УКТ ЗЕД додаткових одиниць виміру та обліку

Порядок ведення відомчих класифікаторів встановлено постановою Кабінету Міністрів України “Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, що використовуються в процесі оформлення митних декларацій”.

Відомчі класифікатори, а також зміни та доповнення до них, затверджуються та вводяться в дію наказами Державної митної служби.

Підставами для розроблення, внесення змін чи доповнень до відомчих класифікаторів є:

- потреба вдосконалення митної статистики;

- зміни відповідних законодавчих і нормативних актів України;

- зміни та доповнення до міжнародних, регіональних класифікаторів, які є базовими;

- пропозиції користувачів;

- потреба вдосконалення класифікатора.

Відомчі класифікатори використовуються виключно для митних цілей і є обов'язковими для застосування всіма митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, юридичними й фізичними особами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, оформлюють митні декларації.

Про зміни й доповнення, внесені до класифікаторів, що використовуються в процесі оформлення митних декларацій, Держмитслужба інформує зацікавлені центральні органи виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук