Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 50 (ст.286-301) Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав

Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав

Митний кодекс - Глава 50 (ст.286-301)
166

Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав

Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити на митну територію України та вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за митне оформлення таких товарів, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

Органи зовнішніх зносин, що користуються митними пільгами згідно положень статті 286 цього Кодексу - це дипломатичні представництва іноземних держав на території України (посольства або місії), акредитовані в Міністерстві закордонних справ України.

Акредитація представництва на території України підтверджується отриманим в Міністерстві закордонних справ України посвідченням про акредитацію.

Митне оформлення товарів, призначених для офіційного користування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано представництво.

Якщо товари, призначені для офіційного (службового) користування, або особистого користування персоналом, підлягають контролю з боку відповідних державних органів контролю, то їх митне оформлення здійснюється після проведення контролю цими органами (дія ст. 27).

Митне оформлення товарів, для переміщення яких через митний кордон України законодавством визначено надання дозвільних документів, проводиться згідно з чинним законодавством України.

Митне оформлення товарів, транспортних засобів, що належать представництву, персоналу, членам сімей, може здійснюватись д

овіреною особою на підставі належним чином оформлених документів.

Пропуск через митний кордон України товарів, призначених для офіційного (службового) користування, і контроль за їх доставкою в митницю, у зоні діяльності якої розташовано відповідне представництво, згідно норм коментуємої статті, здійснюються без проведення митного огляду. Але у разі наявності достатніх підстав вважати, що під виглядом таких товарів (або крім них) переміщуються інші предмети, у тому числі й такі, увезення яких в Україну заборонено, то може бути здійснений митний огляд. Такий огляд провадиться за згодою представництва та в присутності вповноваженої представництвом особи. Якщо представництво не дає згоди на митний огляд, то предмети не підлягають пропуску на митну територію України.

Щодо товарів, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв, за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України, застосовуються тарифні преференції – пільги у вигляді звільнення від обкладення ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів). Наприклад, “Порядком звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання їх персоналом та членами їх сімей”, затвердженим Постановою КМУ (від 2 червня 1998 р. № 772), встановлено, що:

“товари (роботи, послуги), передбачені для власних потреб дипломатичних місій,- усі товари вітчизняного та іноземного виробництва, роботи, послуги, які придбаваються (виконуються, надаються) в Україні або ввозяться (пересилаються в Україну виключно для службового користування та для використання (споживання ) під час офіційних прийомів;

Звільнення таких товарів від ПДВ застосовується виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Наявність чи відсутність пільгового режиму оподаткування на принципах взаємності щороку до 20 січня підтверджується МЗС стосовно кожної окремої країни листом до ДПА, в якому повідомляється про особливості звільнення від ПДВ дипломатичних міссій України , персоналу цих міссій та членів їх сімей у зарубіжних країнах для врахування принципу взаємності із зазначенням асортименту, кількості та вартості товарів (робіт, послуг), щодо яких встановлено обмеження.

У разі відсутності звільнення від обкладення ПДВ дипломатичних міссій України в іншій державі, дія цього Порядку не поширюється на дипломатичні міссії цієї держави, акредитовані в Україні.”

Цим же Порядком передбачено, що “Товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України безпосередньо дипломатичними міссіями, дипломатичним персоналом та членами їх сімей в установленому законодавством порядку з урахуванням відповідного нормативно-правового акту Держмитслужби, погодженого з МЗС, щодо митного контролю за товарами, що належать іноземним установам, організаціям та особам, які користуються на території України митними пільгами, не підлягають обкладенню ПДВ під час проведення митного оформлення таких товарів”.

Товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв, що не підлягають відчуженню на території України, декларуються митним органам із заповненням вантажної митної декларації згідно з установленим порядком і пропускаються в Україну на весь строк акредитації представництва (ст. 297).

До вантажів, що ввозяться на адресу співробітників дипломатичних представництв іноземних держав в Україну не застосовується попереднє повідомлення (ПКМУ від 13.12.2001 р. № 1648).

У разі ввезення на митну територію України товарів для офіційного (службового) користування дипломатичних місій та прирівняних до них представництв іноземних держав, пропуск яких здійснюється після оформлення попередньої декларації (ПД), підставою для пропуску через митний кордон України зазначених товарів є подання прикордонній митниці наступних документів:

- копії Посвідчення Міністерства закордонних справ України, засвідченої митницею за місцем знаходження отримувача (власника);

- копії товаросупровідних документів (інвойс, ТТН, авіанакладна, коносамент і т. ін.).

Вантаж направляється до митного органу, в зоні діяльності якого розташований одержувач (власник) товару, під митним забезпеченням.

Для здійснення контролю за доставкою предметів, призначених для офіційного або службового користування дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, міжнародних організацій та представництв іноземних держав при них при їх переміщенні між митницями в межах митної території України, використовується внутрішній транзитний документ (ВТД), з використанням замість додаткових аркушів, які відповідають формі МД-3 (або МД-8) специфікацій довільної форми, у яких обов'язково зазначаються порядковий номер та найменування товарів, їх кількість та вартість.

При перевезеннях дипломатичних вантажів (крім консульської валізи) у ВМД типу “ВТД” проставляється умовно визначений чотиризначний код товару згідно з УКТ ЗЕД - 9902. При цьому з метою опису у ВМД вчиняється запис "Дипломатичний вантаж" .

Згідно визначення термінів у цьому Кодексі (ст.1) товари – будь-яке рухоме майно, … а також транспортні засоби (за винятком тих, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України).

Митне оформлення транспортних засобів, призначених для офіційного користування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої розташовано конкретне представництво. Такі транспортні засоби підлягають декларуванню шляхом подання митному органу вантажної митної декларації, заповненої відповідно до заявленого режиму. Вантажна митна декларація оформлюється на кожний транспортний засіб окремо. Належним чином оформлена вантажна митна декларація є підставою для подальшої реєстрації транспортного засобу в підрозділах ДАІ МВС України.

Транспортні засоби, призначені для офіційного користування та заявлені в режимі тимчасового ввезення, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів).

Кількість транспортних засобів, які ввозяться представництвами для офіційного користування, визначається на умовах взаємності стосовно кожної окремої держави. Інформація про умови взаємності надається Міністерством закордонних справ Держмитслужбі щорічно до 20 січня.

Оподаткування транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України з метою вільного використання, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Відчуження на митній території України транспортних засобів, попередньо призначених для офіційного користування, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Відчуження на митній території України транспортних засобів, які були ввезені іноземними дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, їх персоналом та членами сімей персоналу на територію України для тимчасового користування, проводиться у відповідності до вимог та положень законодавства України при відчуженні транспортних засобів. Питання їх оподаткування розглядаються Держмитслужбою за поданням Міністерства закордонних справ України з урахуванням умов відчуження транспортних засобів представництвами України за кордоном.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук