Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 50 (ст.286-301) Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва

Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва

Митний кодекс - Глава 50 (ст.286-301)
278

Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва

Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані на митній території України, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів. Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників та за письмовим розпорядженням керівника чи заступника керівника відповідного митного органу. На митному посту допускається також проведення огляду за письмовим розпорядженням керівника поста або його заступника.

За допомогою ст. 287 у внутрішнє законодавство перенесені правила, закріплені п.п. b, п. 1 ст. 36 та п. 1 ст. 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Пільги, передбачені цією статтею, надаються дипл

оматичним агентам: главам дипломатичного представництва (посол, посланник, нунцій, інтернунцій, повіренний у справах), членам дипломатичного персоналу, що мають дипломатичний ранг (радники, торгові представники, аташе, військові аташе, перші, другі і треті секретарі, заступники торгових представників, помічники аташе), а також членам їх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно. Зазначені особи повинні бути акредитованими в МЗС України (мати дипломатичні або службові картки). Чітке визначення переліку членів сім’ї відсутнє, але за звичай до сім’ї входять дружина (чоловік), неповнолітні діти (віком до 18 років), та особи, які знаходяться на утриманні дипломата.

Умовою надання пільг є дотримання визначеними особами встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Товари призначені для особистого користування персоналом (крім адміністративно-технічного і обслуговуючого персоналу) та членами сімей (крім членів сімей адміністративно-технічного і обслуговуючого персоналу), включаючи предмети початкового облаштування (це - предмети, призначені для особистого користування, які ввозяться персоналом та членами сімей в термін до 6 перших місяців роботи персоналу в Україні), не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

Особистий багаж дипломатичних агентів та членів їх сімей звільняється від митного догляду при його переміщенні як разом з ними, так і окремо від зазначених осіб. При переміщенні його в несупроводжуваному багажі, міжнародних вантажних відправленнях (крім міжнародних поштових відправлень), на нього поширюються пільги за умови, що із зазначених у супровідних документах відомостей про одержувача можна визначити його статус (дипломат, консул, тощо) або за наявності інших ознак, що підтверджують цей статус (наприклад, напису "дипломатичний вантаж" на оболонці (упаковці) предметів або на супровідних документах).

Огляд провадиться лише за наявності достатніх підстав для його проведення. Якщо особою, для користування якої призначений багаж, згода на його провення не надана, він не підлягає пропуску на митну територію (випуску з митної території) України.

Митний контроль товарів, що надходять в Україну в міжнародних поштових відправленнях і призначені для особистого користування персоналом, членами сімей, здійснюється відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції (1994 р.) та вимог законодавства України.

За наявності на супровідних документах або оболонці (упаковці) товарів ознак для визнання одержувача міжнародного поштового відправлення персоналом дипломатичних представництв (крім адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу) або членом сім'ї (крім членів сімей адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу), але якщо є підстави для проведення митного огляду цього відправлення з розпакуванням, митний контроль здійснюється за згодою одержувача або уповноваженої ним особи та в присутності одного з них.

Про потребу присутності одержувача при митному огляді товарів підприємство поштового зв'язку направляє йому повідомлення із зазначенням місця та часу огляду.

У разі неможливості проведення митного огляду у зв'язку з відсутністю одержувача або вповноваженої ним особи міжнародне поштове відправлення повертається відправнику відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції (1994 р.).

Декларування товарів, призначених для особистого користування персоналом та членами сімей, у випадках, установлених законодавством України, здійснюється із заповненням митної декларації, у порядку, визначеному чинним законодавством .

Належним чином оформлена митна декларація є підставою для зворотного вивезення (увезення) зазначених у ній товарів.

Митне оформлення товарів, які призначені для особистого користування персоналом, членами сімей та надходять в Україну в міжнародних вантажних відправленнях, несупроводжуваному багажі, здійснюється митницями, у зоні діяльності яких проживають ці особи.

Для отримання (відправлення) несупроводжуваного багажу, міжнародного вантажного відправлення персонал, члени сімей або вповноважені ними особи подають митному органу два примірники переліку товарів, які містяться в цьому багажі, відправленні.

Один примірник переліку товарів, засвідчений митним органом, видається власникові багажу (відправлення) або вповноваженій ним особі, а другий разом із копіями товаросупровідних документів та документів, що посвідчують особу одержувача (відправника - у разі відправлення багажу чи міжнародного вантажного відправлення за кордон), залишається в справах митниці.

Транспортні засоби, призначені для особистого користування, - це транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та належать персоналу і членам сімей. Вони підлягають декларуванню із заповненням одного з таких документів:

- митної декларації, в пункті якої власником транспортного засобу зазначається зобов'язання про зворотнє вивезення;

- письмового зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу за межі митної території України за формою, визначеною Державною митною службою, якщо потреби заповнення митної декларації немає.

Транспортні засоби, які призначені для особистого користування і ввозяться на митну територію України з метою тимчасового користування на митній території України, не обкладаються ввізним митом, акцизним збором, податком на додану вартість та митними зборами (за винятком зборів за зберігання предметів та за їх митне оформлення в зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниць).

Оподаткування транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України з метою вільного використання на митній території України, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Відчуження на митній території України транспортних засобів, призначених для особистого користування, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Для отримання посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України власники транспортних засобів або вповноважені ними особи мають подати митниці, у зоні діяльності якої проживає власник, крім інших документів, дипломатичну, консульську або службову картку, видану Міністерством закордонних справ України.

У десятиденний термін із дня видачі Посвідчення транспортний засіб має бути зареєстрований у підрозділі ДАІ МВС України.

Кількість транспортних засобів, які дозволяється ввозити персоналу для особистого користування, визначається на умовах взаємності щодо кожної окремої держави.

Інформація про умови взаємності надається Міністерством закордонних справ Держмитслужбі щорічно до 20 січня.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук