Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 37 (ст.225-228) Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі

Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі

Митний кодекс - Глава 37 (ст.225-228)
141

Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі

Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент. Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний: 1)своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення; 2)виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем; 3)дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі; 4)вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Правовий статус магазину безмитної торгівлі вимагає від власника виконання відповідних обов'язків, характер яких обумовлений: по-перше, специфікою підприємницької діяльності в умовах режиму “Магазин безмитної торгівлі”, по-друге, чинним законодавством, спрямованим на дотримання режиму зон митного та прикордонного контролю.

У зв’язку з вимогами чинного законодавства та специфічного розміщення приміщень “Магазину безмитної торгівлі”, власником може бути тільки відповідним чином зареєстрований на території України суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності – резидент.

Діюче законодавство, що стосується режиму “Магазин безмитної торгівлі”, вимагає від власника виконання головних завдань, а саме:

а) забезпечення неможливості вилучення позамитним контролем товарів, які надходять до “Магазину безмитної торгівлі”;

б) суворо дотримуватися правил обліку руху т

оварів;

в) на вимогу посадової особи митних органів пред'являти звіти про всі операції, що здійснюються під режимом “Магазин безмитної торгівлі”;

г) додержання умов відкриття “Магазину безмитної торгівлі” та виконання усіх вимог митних органів, що пов'язані з впровадженням відповідного митного режиму.

З метою виконання цих вимог та зручності контролю власнику “Магазину безмитної торгівлі” запропоновано постійно вести книгу обліку товарів, яка заповнюється незалежно від наявності автоматизованої системи обліку товарів (книга зберігається як бланки суворої звітності). Книга обліку товарів, разом з іншими бухгалтерськими документами, надається посадовій особі митних органів, яка здійснює чергову або позачергову перевірку діяльності “Магазину безмитної торгівлі”.

Звіти про товарні операції у режимі “Магазин безмитної торгівлі” надаються відповідному митному підрозділу за формою і в терміни, визначені ДМСУ.

Митним органом, в зоні діяльності якого відкрито “Магазин безмитної торгівлі”, з урахуванням пропозицій його власника затверджується процедура використання “Магазин безмитної торгівлі”, а саме:

а) вимоги до облаштування приміщень;

б) надання приміщення для роботи уповноваженої особи митного органу;

в) режим роботи, порядок відкриття (закриття) приміщень магазину та накладання митного забезпечення;

г) порядок заміни і обміну товару;

д) час та процедуру інкасування;

е) інше.

Постанови КМУ передбачають порядок зміни будь-яких відомостей, зазначених в дозволі, та інші зміни в умовах підприємницької діяльності власника “Магазина безмитної торгівлі”.

Власник “Магазину безмитної торгівлі” несе відповідальність :

а) за сплату обов'язкових платежів у разі порушення правил торгівлі товарами в режимі “Магазин безмитної торгівлі”;

б) за виконання всіма працівниками магазину безмитної торгівлі норм, правил та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність магазину безмитної торгівлі;

в) за виконання вимог відповідальної посадової особи митного органу щодо діяльності магазину безмитної торгівлі та інших нормативно-правових актів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук