Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 10 (ст.70-80) Стаття 77. Мова документiв, якi подаються для здiйснення митного контролю та митного оформлення

Стаття 77. Мова документiв, якi подаються для здiйснення митного контролю та митного оформлення

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
205

Стаття 77. Мова документiв, якi подаються для здiйснення митного контролю та митного оформлення

Документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, подаються митному органу українською мовою, офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна, або iншою iноземною мовою, яка є поширеною у свiтi. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Митне оформлення здійснюється українською мовою, це положення стосується й заповнення документів, необхідних для митних цілей. До таких документів необхідно віднести договори, інвойси, товаротранспортні та інші документи. Зрозуміло, що в багатьох випадках зазначені документи складаються мовою тієї держави звідки надходять товари та транспортні засоби. Норми Митного кодексу надають право посадовій особі митного органу при проведенні митного контролю витребувати у декларанта перекладу документів з іноземної мови на українську. Переклади мають здійснювати спеціалісти, які мають відповідний статус та повноваження згідно чинного законодавства. Ідентичність перекладу засвідчується печаткою відповідальної особи або підприємства перекладача.

Україна, як суверенна держава, має право вступати до митних союзів. По міжнародній класифікації під митним союзом двох чи більш держав розуміється таке економічне об'єднання, при якому частина державного суверенітету в області митної справи передається державами-учасниками митному союзу. Міжнародна правосуб'єктність митних союзів різна. Однак існує загальновизнаний мінімум його правоздатності, необхідний для міжнародно-правового визнання, а саме: наділення союзу функціями формування єдиної митної політики, обов'язкової для держав-учасників. Крім того, для визн

ання міжнародної правосуб'єктності митного союзу, як правило, необхідно, щоб держави-учасники застосовували уніфіковані правила.

Документи на іноземних мовах можуть подаватись до митного органу України без перекладу на українську у тих випадках, коли інформація зазначена у цих документах є зрозумілою посадовій особі митниці без перекладу.

Необхідно також відзначити, що законодавство дозволяє заповнювати деякі графи декларації на іноземній мові, в яких міститься інформація про назву іноземного підприємства (фірми), торговий знак або комерційне найменування товару.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук