Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 10 (ст.70-80) Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
162

Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

У разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, а також живих тварин, органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людини для потреб трансплантацiї, товарiв, що мають обмежений чи рядків особливий режим зберiгання, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудiо- i вiдеоматерiалiв для засобiв масової iнформацiї, товарiв мiжнародної технiчної та гуманiтарної допомоги, товарiв, що слiдують за процедурою МДП, їх митне оформлення здiйснюється першочергово в спрощеному порядку. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Законодавством передбачено ряд випадків, коли митне оформлення необхідно проводити у максимально зжаті строки. Норма статті наділяє митні органи правом здійснювати митне оформлення у спрощеному порядку, тобто без застосування до таких товарів усіх заходів та митних процедур, у ряді випадків.

Необхідно розділити товари, що підлягають митному оформленню у спрощеному порядку, на дві групи.

Перша група товарів – це товари необхідні для здолання суспільно небезпечних наслідків:

Один з розповсюджених видів нездоланної сили є стихійне лихо. Це юридичний факт, надзвичайна обставина, що не піддається впливу людини подія та є наслідком дії сил природи , таких як повінь, землетрус, сніжна замет та ін.

Під аварією визнають збиток і збитки, заподіяні транспортному засобу, вантажу і фрахту в процесі перевезення.

Епідемія - швидке і безупинне поширення інфекційної хвороби в межах визначеної групи чи населення визначеного регіону. Причиною поширення епідемії може бути завезені з інших країн інфекцій та порушення пр

авил безпеки при обігу з мікробіологічними або іншими біологічними речовинами.

Друга група товарів – товари, затримка митного оформлення яких може привести до їх псування, заподіянню шкоди або невиконанню міжнародних угод.

Зазначимо, що технології митного оформлення у спрощеному порядку груп товарів зазначених у статті є різноманітними. Оскільки важко припустити однаковий порядок митного оформлення, наприклад, техніки для ліквідації наслідків землетрусу і газет для продажу населенню.

Наведений у статі перелік випадків, коли застосовується спрощений порядок, не є вичерпним. Право визначення таких випадків і умов застосування спрощеного порядку відповідно до ч.2 статті належить Кабінету Міністрів України.

Визначення випадків і умов застосування спрощеного порядку митного оформлення залежить від мети ввезення (вивезення) товарів, з урахуванням насамперед суспільних інтересів, а також від характеру і властивостей товарів.

Спрощений порядок передбачає спрощення процедури митного оформлення і скорочення часу його проведення, але в рамках і з дотриманням основних принципів митного оформлення, визначених Митним кодексом. Наприклад, при митному оформленні товарів у спрощеному порядку може допускатися декларування митному органу зведень про вантаж не в митній декларації за установленою формою, а у виді транспортних та інших документів, передача товарів власнику без їхнього фактичного приміщення на склад тимчасового збереження, доставка товарів у визначене митним органом місце їхньої доставки, здійснення митного оформлення в пріоритетному порядку і недотримання ряду інших умов й вимог, що діють при митному оформленні.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук