Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів

Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
146

Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів

Комісія з трудових спорів приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповноваженого ним органу; результати голосування і мотивоване рішення комісії. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові або уповноваженому ним органу.

(Стаття 227із штами. внесеними згідно з Укачом І1ВР№ 4617-10від 24.01.83; Законом № 2134-12 від 18.02.92)

1. Комісія з трудових спорів приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, а не обраних до складу комісії.

2.  Вимоги до оформлення рішення комісії з трудових спорів викладено у частині другій коментованої статті.

3.  Рішення комісії з трудових спорів має бути мотивованим і грунтуватися на чинному законодавстві про працю, колективному і трудовому договорах, правилах, положеннях, інструкціях. У рішенні необхідно послатися на певні нормативні акти, якими керувалася комісія з трудових спорів при вирішенні спору.

Резолютивна частина рішення викладається у категоричній і чіткій формі, яка виключає можливість у всякий спосіб тлумачити це рішення і ухилятися від його виконання.

4.  У рішенні комісії з трудових спорів по грошових вимогах необхідно зазначити точну суму, належну працівникові. Інакше це рішення не може бути виконаним у примусовому порядку.

5. З моменту підписання протоколу засідання комісії з трудових спорів головою і секрета

рем рішення комісії набирає чинності. Воно є обов'язковим для власника або уповноваженого ним органу так само, як і рішення суду.

Прийняте комісією з трудових спорів рішення будь-якого затвердження не потребує.

6.  Копія протоколу засідання комісії не пізніш як у триденний строк (не рахуючи дня засідання) вручається власникові або уповноваженому ним органу. У той самий строк копія рішення вручається або надсилається поштою зацікавленому працівникові.

7.  Порушення строку вручення працівникові копії рішення комісії з трудових спорів відповідно відсуває початок перебігу строку на оскарження працівником рішення комісії з трудових спорів. Десятиденний строк оскарження рішення комісії з трудових спорів до суду обчислюється з дня вручення працівникові виписки з протоколу засідання комісії чи його копії (ст. 228 КЗпП).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук